Annons
Innehåll från Microsoft

Så drar Vingåker kommun nytta av molnet: ”Mer mänsklig och effektiv äldreomsorg”

Nya hybrida arbetssätt har förändrat hur vi arbetar, gör affärer och möter kundernas behov. För kommuner finns också stora möjligheter att använda smart teknik som underlättar vardagen för såväl personal som brukare inom vård och omsorg. Samhällsstrateg Regina Westas Stedt som jobbar för Vingåkers kommun berättar hur de drar nytta av molnlösningen Microsoft Teams för att göra hemtjänsten mer effektiv och samtidigt motverka ensamhet hos äldre.

Anmäl dig till Microsofts event: Sverige kan mer – om möjligheterna med hållbar digitalisering 

Sedan några år tillbaka har sörmländska Vingåker utvecklat ett koncept för att digitalt transformera äldreomsorgen. Genom att nyttja de tekniska resurser som redan finns på nya innovativa sätt vill kommunen göra det möjligt för människor att bo kvar på landsbygden.

– Vårt huvudsakliga fokus har varit att tillhandahålla bättre och smartare tjänster till våra medborgare samtidigt som vi hittar sätt att arbeta med de begränsade resurser vi har. För att göra detta behöver vi en digital strategi som svarar mot de stora samhällsutmaningarna, säger Regina Westas Stedt, strateg och bredbandssamordnare vid Vingåkers kommun.

Hon förklarar att en sådan utmaning är de ständigt växande kostnaderna för äldreomsorg:

– I takt med att människor lever längre behöver fler och fler av våra äldre medborgare vård och omsorg av olika slag. Samtidigt ökar inte antalet omsorgsgivare i samma takt. Det innebär att allt färre ska ge omsorg till allt fler, och till ökade kostnader för samhället. När vi noterade att ensamhet är en bidragande orsak till försämrad hälsa, insåg vi att det var viktigt att hitta en lösning för att förbättra livskvaliteten för våra äldre, vilket i sin tur kan göra att deras behov av vård skjuts längre fram i tiden.

Förbättrar livskvaliteten

Eftersom kommunens samtliga förvaltningar redan använde Microsoft365 och Teams valde man att bygga vidare på denna molntjänst och skapade ett förenklat gränssnitt som gör det möjligt för äldre att kommunicera med vårdpersonal och delta i samhällsevenemang – på bekvämt sätt från sina egna hem. Lösningen hjälper till att motverka ensamhet i en kommun präglad av glesbygd och långa avstånd mellan invånarna.

Flera samhällsstudier har uppmärksammat att ensamhet och isolering är vanligt bland äldre, och att det leder till påskyndad försämring av hälsan, vilket gör att människor behöver vård och omsorg tidigare.

– Vi hade två huvudmål med det här initiativet: att göra äldreomsorgen mer kostnadseffektiv och att förbättra livskvaliteten för de äldre. Lösningen har hjälpt oss att skapa den där livsviktiga känslan av närhet och anknytning, men med minskat behov av fysiska vårdbesök.

Kommunen tillhandahåller surfplattor som är särskilt utrustade med träram och stativ, för att vara lätta att hålla i och inte förfula hemmet. Med den anpassade versionen av Microsoft Teams kan de äldre använda läsplattan för att exempelvis delta i fikaträffar som arrangeras av Bibliotekets personal. Syftet är att skapa möjligheter för brukarna att i en säker digital miljö våga umgås med andra digitalt. Nu när de är bekväma med att använda läsplattorna utvecklar kommunen användningsområdena så att de även kan chatta med vård- och omsorgspersonal eller delta i lokala evenemang och kulturella aktiviteter digitalt.

Projektet hade varit på gång en tid när coronapandemin slog till och gjorde isoleringen av de äldre än mer påtaglig. 2020 testade kommunen tekniken för en mindre pilotgrupp pensionärer som alla har någon form av hemtjänst, och nu utökas satsningen.

– En utmaning vi först stod inför var att få de äldre att känna sig trygga med att använda tekniken eftersom denna åldersgrupp ibland kan känna sig rädd för digitalisering. Men till vår förvåning var deltagarna i piloten verkligen entusiastiska. Microsofts säkerhetsfunktioner var också en stor bonus för oss.

Anpassar applikationer och verktyg för olika behov

Via de digitala kanalerna kan vårdteamet interagera med de äldre utan att de behöver träffas fysiskt. Detta minskar antalet besök som personalen måste göra, så att de kan fokusera sin tid på att ge kvalitetsvård till dem som behöver det mest och minskar risken för smittspridning.

Men fördelarna med den nya tekniken sträcker sig även utanför äldreomsorgen. Med Microsofts molnbaserade lösning som grund bygger kommunen ett helt ekosystem av tjänster där det finns möjlighet att anpassa applikationer och verktyg för att möta olika behov.

– Vi har upptäckt att den här tekniken kan omarbetas och tillämpas i många situationer, exempelvis för att nå människor som inte kan resa och underlätta kommunikation med dem som är isolerade på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Vingåkers satsning har också väckt nyfikenhet hos andra kommuner som hört av sig för att ta del av fördelarna med att nyttja den teknik som finns tillgänglig för dem i Microsofts molntjänster.

– Med dessa nya digitala möjligheter kan vi utveckla tjänster på sätt som inte var möjliga för tio år sedan. Viktigast för oss är att vi har höjt inte bara kvaliteten på våra tjänster, utan också livskvaliteten för våra medborgare, säger Regina Westas Stedt.

Läs e-boken om hur du själv förenklar vanliga processer och automatiserar flöden i Teams