Annons
Innehåll från Microsoft

Ta kontroll över din data – avgörande för småföretagens överlevnad

Pandemin har accelererat transformationen mot en hybrid värld där data och tillgångar finns på alla möjliga platser och plattformar. Det innebär nya utmaningar för småföretag. – Alla företag behöver minska risker, stå starka när omvärden förändras och driva innovation för att öka sin konkurrenskraft. För mindre företag kan det vara skillnaden mellan vinna eller försvinna. Därför behövs it-lösningar som hjälper dem med detta säger Nazanin Nematshahi, affärsområdeschef för segmentet små och medelstora företag på Microsoft Sverige.

Anmäl dig till eventet Sverige kan mer – Vad är framgångsformeln för innovation i världsklass? Sänds 21 april 2022.

Svenskt näringsliv domineras av små och medelstora företag med färre än 250 anställda. Tillsammans sysselsätter de runt 60 procent av den arbetsföra befolkningen och utgör därmed en betydande tillväxtmotor för landet.

– Under pandemin har många av dessa företag tvingats ändra sina sätt att arbeta för att nå kunderna. I en undersökning vi på Microsoft genomfört bland beslutsfattare i både privat och offentlig sektor rapporterar 72 procent att de ökat sin digitala transformationstakt det senaste året, och vi märker att organisationer i allt högre grad väljer molnlösningar för att driva innovation och få konkurrensfördelar på marknaden, säger Nazanin Nematshahi på Microsoft.

Särskilt värdefullt för mindre bolag

En växande utmaning är att företagens it-system ligger spridda i flera olika miljöer, från egna datorhallar och privata moln som drivs av en partner, till publika moln  som Microsoft Azure.

– Det skapar en komplexitet som gör det svårt att nyttja systemen för att utveckla sin affär. Många företag är duktiga på att samla in mängder av data kring  logistik, produktion, kundbeteenden och liknande, men det är inte lika många som verkligen lyckas analysera dessa data för att fatta avgörande affärsbeslut. Orsaken är ofta att data ligger inlåst i olika system. Det här är något vår molnplattform Azure kan hjälpa till med, säger Nazanin Nematshahi.

Hon poängterar att detta är särskilt värdefullt för mindre bolag som vanligen saknar resurser att bygga upp egen datorkraft och mjukvara som krävs.

– Vårt publika moln Azure ger även det lilla bolaget tillgång till en säker och skalbar it-infrastruktur fylld med innovation, som förr bara var tillgänglig för stora bolag med stora muskler att investera i egna lösningar. I Microsoft Azure finns tjänster som stöttar avancerade analyser och nyttjar AI för automatiserade processer, så att företag kan fatta beslut i realtid baserade på aktuella marknadsdata. Och alltid med hög säkerhet och dataskydd i fokus.

Möjligt att behålla sin data inom Sverige

Men att börja använda molnet innebär inte bara nya möjligheter för svenska organisationer. Öppnandet av Microsofts nya datacenterregion i Sverige möjliggör även att kunder kan  behålla sin data inom Sverige, något som efterfrågats av många.

Den Svenska Datacenter-regionen gör det även möljligt för företag att  minska sin klimatpåverkan. Undersökningar visar att publika molntjänster i sig är avsevärt mycket mer energieffektiva än traditionella lokala serverlösningar, hela 93 procent. De anläggningar Microsoft byggt i Sverige tillhör dessutom företagets mest avancerade och hållbart designade datacenter.

– Många företag har höga hållbarhetsmål och vill veta att den molntjänst de köpt drivs på en grön it-infrastruktur. Vi använder en lösning från Vattenfall som ger detaljerad insyn i vilken energimix som våra svenska datacenter konsumerar på timbasis. På så sätt kan vi säkerställa vårt åtagande om att anläggningen drivs med 100 procent förnybar energi. Vi kan också hjälpa företag att mäta sin egen energiförbrukning i datacentret, för användning i sin hållbarhetsrapportering, säger Nazanin Nematshahi.

Titta gärna på eventet Sverige kan mer – om möjligheterna med hållbar digitalisering som sändes 8 december 2021.