Annons – innehåll från Oracle

Upp till bevis efter klimatmötet: ”Så jobbar vi för att minska både vårt eget och våra kunders koldioxidavtryck”

FN:s klimatkonferens i Glasgow blev en sporre för många företag i deras klimatarbete.
Men nu är det dags att gå från ord till handling. Som en av världens största molnleverantörer har Oracle inte bara möjlighet att minska sitt eget koldioxidavtryck, utan de kan även hjälpa sina kunder och leverantörer i deras hållbarhetsarbete.

Oracle ställer höga krav på sig själva i strävan att minska avtrycket på klimatet.

– Vi går längre än våra mål för 2025, det vill säga att driva vår verksamhet med 100 procent förnybar energi. Vi har även satt upp målet att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i nyckelområden till 2050 och att halvera våra globala utsläpp till 2030, säger Jon Chorley, hållbarhetschef på Oracle.

Redan i dag använder 55 procent Oracles datacenter i världen förnybar energi.
Företaget har även förbundit sig att driva samtliga molnregioner över hela världen med 100 procent förnybar energi till år 2025. 100 procent av Oracles europeiska molncenter drivs redan på detta sätt, bland annat den nya molnregionen i Stockholm. Detta hjälper Oracles kunder att minska sina koldioxidavtryck.

Molntjänsterna skapar också en förskjutning mot tjänstebaserad leverans av datorkapacitet, vilket möjliggör en mer cirkulär leveranskedja snarare än en linjär, där du säljer en produkt och kan tappa kontroll över den.

– Genom att leverera molntjänster är vi mycket mer kapabla att följa produktens hela livscykel, säger Jon Chorley.

Oracle Talks – Sustainability

Tillsammans med framstående gäster utforskar vi hållbarhet under fem huvudämnen som företag behöver förhålla sig till framåt. Moderator Aurore Belfrage leder diskussionerna och hjälper oss förstå hur framtiden formas och hur teknologi är avgörande för att uppnå högt satta klimatmål.

Visa mer

Företag förändras. Särskilt i vår tid då många strävar efter att anpassa sig till dagens mål och värderingar. Att bli en mer hållbar verksamhet är inte längre något bara för syns skull, utan en förutsättning för att leva upp till kraven.

Hållbarhet har blivit allas vår angelägenhet. Med tanke på dess centrala roll för att attrahera kapital har den finansiella tjänstesektorn en avgörande roll. Bortom regelverk och efterlevnadsperspektiv ger det också en möjlighet att fördjupa kundrelationer. Det är även ett sätt att utmana aktörer att utveckla nya produkter och tjänster för miljömål som är viktiga för deras kunder.

LÄS MER OM ORACLES HÅLLBARHETSARBETE HÄR

Lämnar vidare stafettpinnen

Samtidigt som det är viktigt för Oracle att förbättra sin egen hållbarhetsprestanda i linje med Parisavtalet, finns också en insikt om att man kan få en mångfaldigt större effekt genom att även hjälpa kunder och leverantörer med deras hållbarhetsresor.

Enligt en McKinsey-studie står nämligen drift, transport och logistik förknippade med leveranskedjor för hela 80 procent av världens koldioxidutsläpp. Dessutom är dessa utsläpp i genomsnitt elva gånger högre än ett företags operativa utsläpp.

– Precis som vi hjälper våra kunder att minska sina koldioxidavtryck och att uppfylla sina mål för energieffektivitet, arbetar vi oss ner i vår egen leveranskedja och kräver samma åtagande att minska koldioxidutsläppen från våra egna leverantörer som vi kräver av oss själva, säger Rich Kroes, Oracles Global Vice President, Sustainability.

Bygg en energieffektiv grund i molnet

Nyckeln till detta scenario är ett fritt flöde av data och att alla delar kopplas samman. Den tekniken finns redan nu. Och när företag flyttar sin verksamhet från det egna datacentret till molnet minskar de inte bara företagets underhåll och kostnader – de får även en hållbarhetsfördel i och med att offentliga molnleverantörer fokuserar på att göra sina datacenter så effektiva som möjligt.

– Molnleverantörer använder de senaste innovationerna och teknologierna för att öka datorkraften och minska energianvändningen. Alla stora molnleverantörer driver dessutom sina datacenter med förnybar energi, förklarar Jon Chorley.

EXTERN LÄNK: Läs mer om hållbarhet, teknologi och företagande hos Oracle.

Företagen måste äga problemet

Stora företags inflytande över leverantörspraxis är en de största möjligheterna vi har för att minska utsläppen av växthusgaser, menar Jon Chorley.

– Det är en fråga om att hävda kontroll över leveranskedjan genom att sätta upp förväntningar och införa tydliga standarder. Att engagera leverantörer är nyckeln till att minska koldioxidutsläppen i försörjningskedjan, driva bort farligt material och stödja god arbetspraxis. Av den anledningen driver Oracle ett program där de hjälper sina leverantörer att utveckla och implementera egna hållbarhetspolicyer.

– Det är viktigt att företagen, särskilt de som bryr sig om sina varumärken, förstår att de måste äga detta problem. Och att de har klart för sig att kortsiktiga beslut kommer att få negativa långsiktiga effekter. Om du inte har en hållbar försörjningskedja har du förmodligen inget varumärke, säger Jon Chorley.

Bygger nytt lab

Oracle bygger även en anläggning i Reading, Storbritannien, där kunder kan testa teknik som minskar koldioxidutsläppen och som ger långsiktiga lösningar inom alla branscher och regioner. Oracle Industries Innovation Lab öppnar våren 2022 och kommer att ge kunder och partners möjlighet att experimentera med innovativa strategier i linje med FN:s, den brittiska regeringens och Oracles egna mål.

– Målet med vårt labb är att göra det möjligt för vårt ekosystem av partners och kunder att lösa riktigt svåra problem. Vi kommer att utforska hur man skapar mer hållbara och tillgängliga lösningar, säger Mike Sicilia, EVP, Vertical Industries, Oracle.

Mer läsning från Oracle

Del 2: Fem steg för att hantera utmaningarna i EU:s taxonomi

Del 3: Tekniken som lyfter kundupplevelsen kan också öka hållbarheten

Del 4: Ny teknik hjälper företag framåt på hållbarhetsresan

Del 5: Mångfald och inkludering, en satsning som lönar sig