Annons – innehåll från Oracle

Mångfald och inkludering, en satsning som lönar sig

Man brukar säga att lika barn leka bäst. Men det är faktiskt tvärtom.
Olika bakgrunder, perspektiv och förmågor skapar inte bara ett bättre klimat på en arbetsplats, det främjar även kreativitet och innovation – och ökar lönsamheten. Därför har mångfald och inkludering i arbetslivet blivit viktigare än någonsin tidigare.

Mångfald och inkludering är inte bara rätt sak att göra, det är en bra affär – för de anställda och för lönsamheten. Det visar forskning och även en rapport från Oracle där företaget har samlat erfarenheter och insikter från ett antal olika HR-chefer och ansvariga för mångfald runt om i världen.

– Precis som företag har varit tvungna att genomgå en digital transformation är det nu dags för en mångfalds- och integrationsrevolution. I dagens hyperkonkurrenskraftiga ekonomiska miljö måste organisationer utvecklas och skapa inkludering. Annars riskerar de att hamna på efterkälken, säger Melinda Muroe, Director Product Marketing, Oracle.

En inkluderande kultur – med en variation av människor vad gäller etnicitet, kön, ålder och sexuell läggning – är en viktig grund för att en organisation ska bli framgångsrik. Det driver innovation, attraherar talanger och är dessutom en prioriterad fråga för många kunder. Medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet speglar också mångfalden bland konsumenterna, vilket kan gynna affärerna. I dag ställs även större krav från samhället att stötta ökad mångfald på företag.

Oracle Talks – Sustainability

Tillsammans med framstående gäster utforskar vi hållbarhet under fem huvudämnen som företag behöver förhålla sig till framåt. Moderator Aurore Belfrage leder diskussionerna och hjälper oss förstå hur framtiden formas och hur teknologi är avgörande för att uppnå högt satta klimatmål.

Visa mer

Företag förändras. Särskilt i vår tid då många strävar efter att anpassa sig till dagens mål och värderingar. Att bli en mer hållbar verksamhet är inte längre något bara för syns skull, utan en förutsättning för att leva upp till kraven.

Hållbarhet har blivit allas vår angelägenhet. Med tanke på dess centrala roll för att attrahera kapital har den finansiella tjänstesektorn en avgörande roll. Bortom regelverk och efterlevnadsperspektiv ger det också en möjlighet att fördjupa kundrelationer. Det är även ett sätt att utmana aktörer att utveckla nya produkter och tjänster för miljömål som är viktiga för deras kunder.

LÄS MER OM ORACLES HÅLLBARHETSARBETE HÄR

En kulturell förändring

Men för att göra skapa förändringar på riktigt måste mångfald och inkludering bli en del av den dagliga verksamhet och affärsmålen – inte bara vara ett isolerat projekt.

– Vi pratar med många kunder som arbetar i olika stadier av sina mångfald- och inkluderingsinitiativ och detta är ett återkommande tema. En mångsidig och inkluderande organisation är en som ständigt förnyar sig och relaterar till sina kunder. Detta är inte bara en strategi eller taktik, utan en kulturförändring, säger Melinda Muroe.

Men kulturförändringar sker inte över en natt. Det kräver kontinuerligt arbete, flexibilitet och transparens. Många av Oracles Human Capital Management Cloud-produkter kan hjälpa företag i det arbetet.

– Varje organisation är unik med sin egen kultur, bransch, anställda och kunder. Därför bör också arbetet med mångfald och inkludering skräddarsys för varje företag och deras affärsmål. Vi tror att oavsett var ett företag befinner sig på sin resa krävs fokus på tydlighet, tillväxt och tillhörighet för att verkligen skapa mångfald och inkludering som en affärspraxis.

EXTERN LÄNK: Läs mer om hållbarhet, teknologi och företagande hos Oracle.

Respekterar och firar olikheter

För Oracle är det också viktigt att leva som man lär. Företaget har därför många olika program, nätverk och initiativ för bland annat kvinnligt ledarskap, jämställdhet, HBTQ-personer och andra minoriteter.

– Vi respekterar inte bara olikheter, vi firar dem. Vi tror att innovation börjar med inkludering och för att skapa framtiden behöver vi människor med olika bakgrunder, perspektiv och förmågor. Det är därför vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla typer av människor kan göra sitt allra bästa.

– Vi inspireras också av andra företags initiativ och av att vara med på deras resa. Och vi är medvetna om att mångfaldhetsarbetet inte bara kan komma från ett HR-team – den måste vara införlivad i företagskulturen.
Förhoppningen är en framtid där mångfalds- och inkluderingsprogram inte existerar alls, eftersom de helt enkelt inte längre behövs.

Mer läsning från Oracle

Del 1: ”Så jobbar vi för att minska både vårt eget och våra kunders koldioxidavtryck”

Del 2: Fem steg för att hantera utmaningarna i EU:s taxonomi

Del 3: Tekniken som lyfter kundupplevelsen kan också öka hållbarheten

Del 4: Ny teknik hjälper företag framåt på hållbarhetsresan