Annons – innehåll från Oracle

Ny teknik hjälper företag framåt på hållbarhetsresan

Det är dags att skynda på klimatarbetet och nyckeln är innovativ teknik. Redan i dag tar företag över hela världen stöd av ny teknik som AI, IoT och blockchain för att minska sitt koldioxidavtryck, minimera avfall och optimera användningen av naturresurser i hela värdekedjan.
I över 250 år har det mesta av vår energi kommit från fossila bränslen. I dag ser vi resultatet av det – en nota i form av koldioxidutsläpp och klimatförändringar.

– Vår fossilbränslebaserade ekonomi är dessutom en del av en bredare fråga; vi är i dag beroende av ett ekonomiskt system som till sin natur inte är hållbart. Allt för ofta är processer eller affärsmodeller baserade på resurser som sannolikt kommer att ta slut eller på verksamheter som orsakar skador som är svåra att mildra, säger Jon Chorley, hållbarhetschef på Oracle.

– När vi nu tar itu med klimatförändringarna måste vi därför se över hur vi kan flytta alla processer till mer hållbara modeller. Men att ändra ett inarbetat system och skapa ett nytt, mindre miljöskadligt tillvägagångssätt kommer inte att vara lätt. Vi måste inte bara förändra vårt beteende utan även policys, regler och affärsmodeller – och vi behöver ta hjälp av ny teknik.

Oracle Talks – Sustainability

Tillsammans med framstående gäster utforskar vi hållbarhet under fem huvudämnen som företag behöver förhålla sig till framåt. Moderator Aurore Belfrage leder diskussionerna och hjälper oss förstå hur framtiden formas och hur teknologi är avgörande för att uppnå högt satta klimatmål.

Visa mer

Företag förändras. Särskilt i vår tid då många strävar efter att anpassa sig till dagens mål och värderingar. Att bli en mer hållbar verksamhet är inte längre något bara för syns skull, utan en förutsättning för att leva upp till kraven.

Hållbarhet har blivit allas vår angelägenhet. Med tanke på dess centrala roll för att attrahera kapital har den finansiella tjänstesektorn en avgörande roll. Bortom regelverk och efterlevnadsperspektiv ger det också en möjlighet att fördjupa kundrelationer. Det är även ett sätt att utmana aktörer att utveckla nya produkter och tjänster för miljömål som är viktiga för deras kunder.

LÄS MER OM ORACLES HÅLLBARHETSARBETE HÄR

Teknik gör det möjligt

Fler och fler företag sätter i dag upp mål för övergången till förnybar energi och ett minskat nettokoldioxidutsläpp i verksamheten. De ser även över möjligheterna med att tillämpa innovativ teknik, inklusive AI och maskininlärning, för att kunna mäta och hantera verksamheten på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.

– Vi har en rad kunder som är fast beslutna att implementera affärslösningar som förbättrar deras miljöprestanda. Oavsett om de bygger mer hållbara produkter, levererar mer miljövänliga tjänster eller tar mer välgrundade affärsbeslut hjälper vi dem att göra skillnad, säger Evelyn Neumayr, som arbetar med hållbara strategier på Oracle.

Ett exempel är Tetra Pak som har tagit hjälp av Oracle för att göra sina transporter så klimatsmarta som möjligt. Med ny teknik kan företaget förutse och planera sina transporter på ett helt annat sätt än förr och siktar nu på att bli koldioxidneutrala till 2030 och att hela deras leveranskedja ska vara koldioxidneutral till 2050.

Ett annat exempel är Certinvest, en av de största oberoende kapitalförvaltarna i Rumänien. Tack vare Oracles molnlösningar har banken inte bara minskat kostnaderna för it med 30 procent och snabbare kunnat lansera innovativa onlinetjänster till kunderna. Det har även hjälpt Certinvest att nå sina miljömål med minskad energiförbrukning och ett digitalt och pappersfritt kontor.

EXTERN LÄNK: Läs mer om hållbarhet, teknologi och företagande hos Oracle.

Alla branscher påverkas

Även restaurangkedjan Chipotle har flyttat sin verksamhet till Oracles molnplattform och implementerat ny digital teknik. På så vis kan de förutse efterfrågan och planera bättre långsiktigt, vilket gör det möjligt för dem att växa utan att kompromissa med sin mission – att leverera bra mat från hållbara gårdar.

Listan över företag som kunnat förbättra sin miljöprestanda med stöd av nya innovationer kan göras lång.

– Oavsett bransch är det uppenbart att klimatförändringar påverkar företag på ett antal fronter – deras kunder, deras anställda, deras leverantörer, deras fabriker och deras anläggningar, säger Evelyn Neumayr.

– För en del företag handlar det om överlevnad – de riskerar att gå i konkurs om de inte förändras i grunden. Men för de flesta innebär tekniska innovationer en möjlighet att förändra sin verksamhet till det bättre. Och den resan kan vi hjälpa dem med.

Mer läsning från Oracle

Del 1: ”Så jobbar vi för att minska både vårt eget och våra kunders koldioxidavtryck”

Del 2: Fem steg för att hantera utmaningarna i EU:s taxonomi

Del 3: Tekniken som lyfter kundupplevelsen kan också öka hållbarheten

Del 5: Mångfald och inkludering, en satsning som lönar sig