Annons – innehåll från Oracle

Tekniken som lyfter kundupplevelsen kan också öka hållbarheten

I dag tar många företag hjälp av nya tekniska innovationer för att öka kapaciteten och tillförlitligheten i hela leverenskedjan, vilket även förbättrar upplevelsen för kunden.
– Samma teknik kan också göra det lättare för kunderna att göra bra miljöval och på så vis bidra till en mer hållbar planet, säger Jon Chorley, hållbarhetschef på Oracle.

Konkurrensen ställer krav på företag att skapa bästa möjliga upplevelse för kunderna. Samtidigt ökar trycket från konsumenter, myndigheter och företagens egna styrelser att göra såväl verksamheten som produkter och tjänster mer hållbara.

– Det är en utmaning som många företag står inför i dag. Men jag hävdar att de två kraven inte utesluter varandra. För faktum är att en del av den teknik som företag använder för att förbättra kundservicen även kan spela en avgörande roll för att förbättra hållbarheten, säger Jon Chorley, hållbarhetschef på Oracle.

– Men det kräver en tydlig hållbarhetsvision kombinerat med lite verklig kreativitet – och det möjliggörs av rätt teknik.

Oracle Talks – Sustainability

Tillsammans med framstående gäster utforskar vi hållbarhet under fem huvudämnen som företag behöver förhålla sig till framåt. Moderator Aurore Belfrage leder diskussionerna och hjälper oss förstå hur framtiden formas och hur teknologi är avgörande för att uppnå högt satta klimatmål.

Visa mer

Företag förändras. Särskilt i vår tid då många strävar efter att anpassa sig till dagens mål och värderingar. Att bli en mer hållbar verksamhet är inte längre något bara för syns skull, utan en förutsättning för att leva upp till kraven.

Hållbarhet har blivit allas vår angelägenhet. Med tanke på dess centrala roll för att attrahera kapital har den finansiella tjänstesektorn en avgörande roll. Bortom regelverk och efterlevnadsperspektiv ger det också en möjlighet att fördjupa kundrelationer. Det är även ett sätt att utmana aktörer att utveckla nya produkter och tjänster för miljömål som är viktiga för deras kunder.

LÄS MER OM ORACLES HÅLLBARHETSARBETE HÄR

Ge kunden möjlighet att anamma hållbarhet

De tydligaste exemplen på tekniker som omformar hela leveranskedjan är Internet of Things, IoT och artificiell intelligens, AI. IoT-enheter optimerar och effektiviserar lagerhantering, frakt och logistik och artificiell intelligens hjälper företag att bland annat planera leveransrutter, förutsäga konsumenttrender och bekämpa identitetsbedrägerier.

Dessa och andra innovationer kan även användas för att göra leveransen mer miljövänlig, menar Jon Chorley:

– Fler och fler människor säger i dag att de vill göra hållbara val. Tänk om företag gav dem makten att göra det genom att förse dem med leveransval som inkluderar information om miljöpåverkan – inte bara leveranstid.

– Föreställ dig en webbplats som frågar kunden ”Föredrar du miljövänliga leveranser?” och sedan automatiskt ger information om olika leveransalternativ, tillsammans med miljökonsekvenserna för vart och ett, samt en standardinställning till ett val som minskar behovet av att påskynda leveransen. Allt detta bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser, säger Jon Chorley.

Och vad händer om det företaget debiterar mindre för det mest miljövänliga leveransalternativet eller gör det möjligt för kunden att samla på sig krediter som kan användas för framtida köp?

– Denna kombination av blygsamma ekonomiska incitament och den goodwill som genereras genom att ge kunderna möjlighet att göra mer hållbara val kan både göra en miljöskillnad och stärka ett företags varumärke.

Bygg en energieffektiv grund i molnet

Nyckeln till detta scenario är ett fritt flöde av data och att alla delar kopplas samman. Den tekniken finns redan nu. Och när företag flyttar sin verksamhet från det egna datacentret till molnet minskar de inte bara företagets underhåll och kostnader – de får även en hållbarhetsfördel i och med att offentliga molnleverantörer fokuserar på att göra sina datacenter så effektiva som möjligt.

– Molnleverantörer använder de senaste innovationerna och teknologierna för att öka datorkraften och minska energianvändningen. Alla stora molnleverantörer driver dessutom sina datacenter med förnybar energi, förklarar Jon Chorley.

EXTERN LÄNK: Läs mer om hållbarhet, teknologi och företagande hos Oracle.

All teknik måste också vara en del av företagets hållbarhetsvision. Bland annat kan AI användas för att ge visibilitet i realtid, vilket gör hållbara val enklare.

– Möjligheten att ge konsumenterna insyn i miljökostnaden för sina val är spännande. På kort sikt kan det vara det som skiljer ett varumärke från ett annat. På längre sikt kan det vara ett minimikrav för att ha en trovärdig konkurrenskraftig utgångsposition på marknaden.

– Jag tror inte att något företag har lyckats ta hållbarhet så långt, men det är dags nu för företagsledare att ge konsumenterna miljömedvetna valmöjligheter – inte bara val som fokuserar på leveranstid till vilken miljökostnad som helst, säger Jon Chorley.

Mer läsning från Oracle

Del 1: ”Så jobbar vi för att minska både vårt eget och våra kunders koldioxidavtryck”

Del 2: Fem steg för att hantera utmaningarna i EU:s taxonomi

Del 4: Ny teknik hjälper företag framåt på hållbarhetsresan

Del 5: Mångfald och inkludering, en satsning som lönar sig