”Jag måste våga sätta mitt jobb på spel ibland”

”Jag måste våga sätta mitt jobb på spel ibland”

Mod att viga sin karriär åt kampen mot mobbning. Och mod att gå sin egen väg som ledare i en organisation där resultatet inte alltid kan mätas i pengar.
– Att våga dundra in med ord som resultat och tillväxt i den ideella sektorn var att bryta mot en rad oskrivna regler, säger Per Leander, generalsekreterare för Stiftelsen Friends.

Tjänstebilar som passar dig – läs mer här!

Friends är en icke vinstdrivande organisation som har uppdraget att stoppa mobbning och diskriminering. Friends vill finnas där bland annat för att utbilda och stödja skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

– Vi har funnits i 20 år och drivs av en vision: Inga barn ska behöva utsättas för mobbning. Vi samlar kunskap och ger den till människor som behöver den. Min uppgift som generalsekreterare är att skapa så goda förutsättningar för det här arbetet som möjligt, säger Per Leander.

Sätter jobbet på spel

Per Leander har varit verksam i flera branscher där det är ekonomiska resultat som är det tydliga målet med verksamheten. Bland annat har han jobbat med medicinteknik, digital tv, reklam och med telemarketingverksamhet. Att våga lämna den kommersiella världen för att som nu fokusera på en ideell verksamhet kan av många anses vara ett stort steg att ta.

– Kanske, men jag skulle inte säga att det var modigt. Jag gör det här för att det är ett viktigt ämne och ett utmanande jobb. För mig är det modiga här att våga tänka annorlunda och presentera tankar som inte är förväntade. Konkret innebär det att jag måste våga sätta mitt jobb på spel ibland genom att göra det som jag verkligen tror på. Även om kanske styrelsen inte alltid är helt med på det, säger Per Leander.

”Kallhamrad och okänslig”

Att ta klivet från den kommersiella till den ideella världen, först som generalsekreterare/verksamhetschef på Barncancerfonden och nu som generalsekreterare för Friends, blev dock på flera sätt en utmaning. Per Leander har fått se sin roll som ledare ifrågasatt och han har kallats för både ”kallhamrad kapitalist” och ”okänslig räknenisse”.

– Att dundra in med ord som resultat och tillväxt in i den ideella sektorn var att bryta mot en rad oskrivna regler. Men utan en god finansiering kan vi inte utföra vårt uppdrag. Det jag egentligen ville var bara att förverkliga den potential som jag såg fanns, säger han.

Kan inte mätas i pengar

Det som fick vissa att höja på ögonbrynen och som skapade friktionerna var Pers övertygelse om att det inte är så stor skillnad mellan att leda en kommersiell eller ideell verksamhet. Och detta står han fast vid.

– Ja, ur ett ledarskapsperspektiv är det så. Ansvaret för att driva verksamheten optimalt finns ju alltid där oavsett hur målen ser ut. Däremot kan man behöva använda sig av olika verktyg eftersom det kan finnas olika grundkulturer i olika organisationer.

– När det gäller hur man ska värdera sitt resultat är dock skillnaderna betydligt större. I den kommersiella världen är det enkelt, där kan allting mätas i pengar. Men i den ideella verkligheten där jag jobbar mäts resultatet med fler ”valutor” än endast kronor och ören. Att uppnå ändamålet är viktigare än att göra ett finansiellt resultat

Även om resultatet är svårt att mäta så har Friends arbete mot mobbning uppmärksammats på många sätt genom året. Det är ett ämne som på ett eller annat sätt berör hela samhället.

– Vi har alla på ett eller annat sätt erfarenhet av mobbning. Jag har haft tur och har varken utsatts eller utsatt någon för mobbning, men jag har som alla andra funnits med i en passiv kontext där de som orkar gå emot är de riktigt modiga. Det har funnits tillfällen då jag själv har vågat, men det har också hänt att jag inte har gjort det. Vårt mål är att få så många som möjligt att vara med och göra skillnad för alla de barn och unga som behöver det, säger Per Leander.

Tjänstebilar som passar dig – läs mer här!