Hållbara knepet: Så kan du göra skillnad i ditt arbete

Hållbara knepet: Så kan du göra skillnad i ditt arbete

Hållbarhet är idag en naturlig del av arbetet för många – men långt ifrån alla företag ser hållbarhetsarbetet som en självklarhet. Hur gör man egentligen? Och var ska man börja? Samarbete är ett stort steg på den hållbara vägen.

Bara ett klick bort – här hittar du rapporten Power 2 Stay Head och mycket mer

Alla har vi ett ansvar för att implementera hållbarhetstänk i vår vardag. Vi får tips och råd om hur vi som individer kan göra förändringar för en mer miljömedveten livsstil. Det är dock inte lika självklart när det kommer till hur företag ska agera.

”Allt går inte att lösa på egen hand”

Hållbarhet är ett av de områden där det sker mest samarbeten mellan företag och externa aktörer. Den här sortens samverkan är viktig, så pass att FN valt att lyfta ämnet som ett av de 17 globala målen för en hållbar utveckling.

Tove Ahlström är hållbarhetschef på nätapoteket Apotea och blev, efter bara ett års arbete, nominerad till årets hållbarhetschef. Det starka genomslaget i hennes arbete beror till stor del på att hon valt att fokusera på att genomföra saker snabbt.

– Det är smart att börja med de områden som man rår över själv. Komplexa problem, till exempel klimatfrågan, behöver vi tillsammans med politiker och samhälle arbeta vidare på, säger hon och fortsätter:
– Som litet företag kan man göra stor skillnad, men allt går inte att lösa på egen hand.

Samlat in sju ton överblivna läkemedel

En av åtgärderna Apotea fokuserat på är insamling av läkemedelsrester. Företaget har underlättat för sina kunder att lämna in överblivna mediciner genom att erbjuda gratis frakt. Tillsammans har de samlat in ungefär sju ton läkemedel sedan hösten 2016.

Det här är ett exempel på ett lyckat samarbete i hållbarhet. Ett annat är att de ställer krav på sina leverantörer. Bland annat har de valt att välja bort produkter med mikroplaster, vilket i sin tur har lett till att leverantörerna har valt att förändra sina produkter.

Nästa steg, som redan nu är satt i rullning, är att få leverantörernas förpackningar mer hållbara. Engagemanget och kunskapen om hållbarhet har verkligen fått en positiv effekt och lett till värdefulla samarbeten.

Bara ett klick bort – här hittar du rapporten Power 2 Stay Head och mycket mer