Innovera mera: Så blir du mer innovativ på jobbet

Innovera mera: Så blir du mer innovativ på jobbet

Innovation är en stor och viktig del av framgångsrika företag. Men för att verksamheten ska ligga i framkant krävs en del actions av din arbetsplats.

Bara ett klick bort – här hittar du rapporten Power 2 Stay Ahead och mycket mer

Definitionen av innovation är en ny idé, exempelvis en produkt eller affärslösning, som visar sig lovande. Det handlar helt enkelt om att tänka nytt. Hela 93 procent av företagsledare tror att innovation kommer att stå för största delen av deras tillväxt, enligt Tele2:s rapport ”Power 2 Stay Ahead”.

Den öppna företagskulturen gynnar innovation

För att vi ska få utrymme att tänka nytt på arbetsplatsen gäller det att det finns tid, utrymme och en förmåga att ta vara på olika perspektiv. En framgångsfaktor inom innovation är en öppen företagskultur, där medarbetare känner sig fria att dela med sig av sina åsikter.

Enligt ”Power 2 Stay Ahead” är sannolikheten mer än tre gånger så stor att företaget blir innovativt om medarbetarna upplever företagskulturen som öppen.

– För att ett team ska fungera krävs det bra omdöme och rätt attityd. Det är svårt att sätta fingret på, men en bra kultur är framförallt viktig. Sedan kan tekniska hjälpmedel underlätta, säger Anders Sundin, chef för teknikbolaget Semcons innovationslabb.

Mångfald ökar sannolikheten att lyckas

Den öppna företagskulturen handlar även om att främja mångfald i olika former, exempelvis kulturell bakgrund, erfarenhet och kön. Ju högre grad av mångfald desto mer sannolikt är det att lyckas med innovationsarbetet.

Att integrera nya perspektiv har stor betydelse, så även att förstå kunden. För att komma på en ny, lovande idé behöver man känna sin målgrupp och veta vad den behöver.

– Vi lägger mycket fokus på att förstå vem slutanvändaren är och säkerställa att vi tänker på det i hela processen. Vi samlar så mycket förstahandskunskap som möjligt, det vill säga genom att prata med användare, observera dem eller arbeta tillsammans med dem, säger Anders Sundin och fortsätter:
– Sedan strukturerar vi insikterna och visualiserar dem så att arbetsgruppen förstår vilka användarna är.

Samarbete är en innovationsnyckel

För att lyckas ta sitt innovationsarbete till nästa nivå handlar det alltså mycket om att samarbeta – både med sina kunder men också med andra aktörer.

Trots vikten av det här visar Tele2:s studie att enbart hälften av svenska företag samarbetar med andra när det gäller innovation. Med andra ord finns det en hel del att utveckla när det handlar om innovation bland företag i Sverige – trots att majoriteten av företagsledarna tror att det är hemligheten bakom tillväxten.

Bara ett klick bort – här hittar du rapporten Power 2 Stay Ahead och mycket mer