Misstagen du ska undvika på anställningsintervjun

Misstagen du ska undvika på anställningsintervjun

För att vara framgångsrik i sin bransch behöver man en bra laguppsättning. Här kommer vikten av mångfald in när det är dags att rekrytera – ändå är det skrämmande få företag som har med det i beräkningen.

Bara ett klick bort – här hittar du rapporten Power 2 Stay Head och mycket mer

På en arbetsplats finns många olika yrkesroller med varierande uppgifter. Trots att det är så strukturen är uppbyggd på de flesta företag så är det många som missar en väldigt viktig ingrediens.

Företag som lyckas uppnå mångfald bland sina medarbetare presterar bättre än konkurrenterna. Det här visar en undersökning som Tele2 gjort tillsammans med United Minds. Samma studie visar även att majoriteten av svenska företag inte tänker på det utan rekryterar för snävt – och låter förutfattade meningar påverka bedömningen.

Kvinnor och personer med utländska namn missgynnas

Knappt ett av tre svenska företag har en jämn könsfördelning bland sina anställda, och endast fyra av tio menar att de har en blandning av etniska och kulturella bakgrunder.

En av orsakerna till de här låga siffrorna ska, enligt Tele2:s undersökning, vara att större delen av svenska företag låter magkänslan gå före formella meriter. Det är aningen oroväckande eftersom tidigare forskning faktiskt visar att människor tenderar att favorisera personer som påminner om dem själva. Det visar också att de som anställer missgynnar kvinnor eller personer med utländsk bakgrund.

Det här ska bero på att beslut som fattas på intuition snarare än data påverkas av förutfattade meningar. Enligt undersökningen är det enbart 18 procent av svenska företag som låter formella meriter väga tyngre än magkänsla när de rekryterar.

Siffrorna talar sitt tydliga språk

Förutom att de låga siffrorna visar brist på mångfald hos de flesta företag i Sverige har det faktiskt en direkt effekt. Konsultföretaget McKinsey & Company har nämligen gjort en internationell analys som visar att det finns en tydlig korrelation mellan just mångfald och affärsresultat.

Företag som har en jämn könsbalans har 15 procent högre sannolikhet att slå sina konkurrenter. De företag som har större kulturell mångfald har upp till 35 procent bättre chans att lyckas. Förutom att siffrorna talar sitt tydliga språk har mångfald även en direkt påverkan på graden av innovation och kreativitet.

Bara ett klick bort – här hittar du rapporten Power 2 Stay Head och mycket mer