Print vs digitalt: Så kan ditt företag äga hela kundupplevelsen

Print vs digitalt: Så kan ditt företag äga hela kundupplevelsen

Idag förlitar vi oss mycket på data. Det är så vi kommunicerar med kunder, mäter resultat och utvecklar erbjudandet. Men hur kan man som företag äga hela kundupplevelsen på absolut bästa sätt med – och utan – data?

Bara ett klick bort – här hittar du rapporten Power 2 Stay Head och mycket mer

Majoriteten av alla kunder gör research online innan de genomför ett köp. Det här innebär att både kunskap och makt ökar hos kunderna, vilket i sin tur kräver att alla delar av verksamheten måste spegla varumärket.

För att lyckas med detta – och ligga i framkant – måste marknadsförarna ta större ansvar och även mäta resultaten på ett bra sätt.
– Tidigare innebar marknadsföring att utveckla produkter, sätta ett pris, kommunicera och övervaka kanaler. Men så har marknadschefernas roll inte sett ut de senaste 20 åren, utan det har handlat om att vara en duktig kommunikatör, säger PeO Axelsson, vd för sälj- och marknadsföringsnätverket Marknadscheferna, och fortsätter:
– Jag tycker att det är dags att gå tillbaka till den gamla bilden och låta marknadscheferna ta ett ansvar för produkt- och tjänsteutveckling, speciellt när det gäller digitalisering och möjligheterna som finns där.

Risken med att förlita sig helt på data

När det kommer till att mäta resultat av hur bra ett företag kommunicerar och marknadsför sig, och sina produkter, gäller det att hitta rätt. Svenska företag förlitar sig i allra högsta grad på data. Det här har självklart sina fördelar, men enligt PeO finns det osäkerheter med att enbart använda sig av digitala medel.

– Det finns en risk att prioritera fel om man bara förlitar sig på data. Idag finns det exempelvis för lite kunskap om marknadsföring i traditionella kanaler, säger han och fortsätter:
– Risken är att företag blir bättre på att mäta sina digitala kanaler och glömmer bort traditionella kanaler, såsom exempelvis kundtidningar. Genom en kundtidning kan man få en kund att spendera 20 minuter med ens varumärke, och även om det inte går att mäta kan det vara väldigt värdefullt.

Konsten att äga hela kundupplevelsen

I januari släppte Tele2 ”Power 2 Stay Ahead”, en rapport full med insikter om vad som gör ett företag framgångsrikt. Enligt undersökningen involverar sju av tio av dagens svenska företag marknadsavdelningen i produkt- och tjänsteutveckling.

Enligt PeO finns det en lång väg att gå för svenska företag. Amerikanska studier visar nämligen att de bolag som ligger längst fram låter marknadsavdelningen äga hela kundupplevelsen. Hur ser det ut på din arbetsplats?

Bara ett klick bort – här hittar du rapporten Power 2 Stay Head och mycket mer