Tre steg: Så lyckas du med rekryteringen

Tre steg: Så lyckas du med rekryteringen

Alla företag strävar väl efter nästa stora stjärnrekrytering. Det finns en del hinder som gör jakten svårare, som tur är så är de hindren lätta att riva – bara ni har rätt verktyg.

Bara ett klick bort – här hittar du rapporten Power 2 Stay Ahead och mycket mer

Det är inte helt okomplicerat när det är dags att hitta nya förmågor till företaget. Det finns många omedvetna val i processen som gör att risken för obalans ökar och chansen för att ligga i framkant minskar.

Majoriteten av svenska företag låter nämligen magkänsla gå före formella meriter. Tidigare forskning visar att människor har en tendens att anställa personer som påminner om dem själva. Samma studie visar även att samma människor tenderar att missgynna kvinnor och personer med utländska namn.

Det tar företaget till en ny nivå

Mångfald är inte bara bevisat positivt när det kommer till kreativitet och produktivitet. Det har även en direkt påvisad effekt på affärsresultat.

Men enligt en rykande färsk undersökning från Tele2 framgår det att knappt ett av tre företag i Sverige har en jämn könsfördelning bland sina anställda. Undersökningen visar också att enbart fyra av tio uppger att de har en blandning av kulturella och etniska bakgrunder.

Tre simpla sätt för en bättre rekrytering

Hur kan man då gå tillväga för att inte fastna i de här omedvetna fällorna? Det finns tre enkla steg för att göra rekryteringsprocessen bättre.

#1: Anonymisering
För att beslutsfattare inte ska gå på magkänslan och väga in för mycket av sig själv i valet är anonymisering lösningen. Om ansökningen är anonym så blir faktorer som namn, utseende, ålder och utbildningsinstans inte relevanta.

#2: Fast struktur
För att alla ska ha samma premisser gäller det att använda samma intervjumall, samma test och bedömningskriterier för alla sökande.

#3: Datadrivet
Att fatta beslut efter magkänsla kan funka ibland. Men då är riskerna alltid närvarande. Ett beslut om anställning bör, i så hög utsträckning som möjligt, vara grundat på objektiva kriterier. Inte magkänsla.

Bara ett klick bort – här hittar du rapporten Power 2 Stay Ahead och mycket mer