Ny rapport: De digitala klyftorna består

Digitala lösningar är en framgångsfaktor, oavsett storlek på företaget.
Men stora företag har kommit betydligt längre i digitaliseringen än små, som dessutom riskerar att halka efter ännu mer.
Det visar en ny rapport från analys- och undersökningsföretaget Nepa.

Läs mer om hur digitaliseringen kan gå smidigt

Rapporten ”Telias digitala index”, som gjorts för andra året i rad, kartlägger hur redo svenska företag är att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Den visar att skillnaden mellan större och mindre företag är fortsatt stor.

Nio av tio stora företag (50-500 anställda) är hög- eller medeldigitala, enligt rapportens digitala index. Bland de minsta företagen (1-9 anställda) är så många som fyra av tio lågdigitala.

”Oroande utveckling”

– Jag är lite förvånad över att vi inte ser någon positiv trend bland de mindre företagen. De riskerar tvärtom att halka efter i utvecklingen – samtidigt som stora högdigitala företag fortsätter att effektivisera, investera och öka sin tillväxt, säger Daniel Stark, chef för strategi och affärsutveckling på Telia.

Det är oroande, menar Daniel Stark, för samhället i stort och företagen specifikt.
– Vi har haft en lång högkonjunktur, nu går vi sannolikt mot tuffare tider med ökade krav på effektivitet. Då blir det ännu svårare för lågdigitala företag att hävda sig.

Fler lågdigitala än OECD-snittet

En annan studie om svenska företags digitala mognad, som Tillväxtverket tagit fram på uppdrag av regeringen, pekar på liknande resultat: Större företag är generellt mer digitalt mogna, och klyftan mellan svenska företag är stor.

Sverige har en större andel företag med hög digital kompetens än OECD-genomsnittet. Samtidigt har vi en större andel som inte har någon intern digital kompetens alls, enligt studien.

”Bättre för affärerna”

Vilka är då de främsta skillnaderna mellan hög- och lågdigitala företag?

Daniel Stark:
– De högdigitala jobbar mer med sin lönsamhet, men också mer med hållbarhets- och jämställdhetsfrågor. En nyckel är att de använder sin tid mer effektivt. 

Exempelvis är det dubbelt så vanligt att högdigitala företag har automatiserade arbetsflöden för rutinuppgifter som fakturering och orderhantering, enligt ”Telias digitala index”.

– Högdigitala företag använder också insamlade data mer systematiskt via automatiserade digitala verktyg som marketing automation. De når därmed ut till sina kunder på ett mer träffsäkert sätt vilket förstås är bra för affärerna.

”Mindre företag är mer snabbfotade”

Samtidigt betonar Daniel Stark att mindre företag generellt är medvetna om digitaliseringens fördelar – och att de har potential att utvecklas snabbt:

– Ett mindre företag är mer snabbfotat. De har också tillgång till samma teknik och tjänster som stora företag tack vare utvecklingen mot molntjänster. Många har viljan och förutsättningarna, men svårt att ta första steget.

Ditt främsta råd till ett företag som vill utvecklas digitalt?
– Allt börjar med insikter om den egna verksamheten. Hur jobbar vi, hur använder vi vår tid, vad kan vi göra annorlunda? Om digitala verktyg och dess effekt känns svårt – bolla med en mentor eller andra företagare.

Ett annat knep är att outsourca driften och ansvaret för företagets IT.

– Det finns många ”ofrivilliga IT-ansvariga” framför allt på mindre företag runtom i Sverige. Genom att outsourca slipper företaget alla IT-bekymmer och kan fokusera helt på kärnverksamheten.

Nyhet: Extern IT-avdelning för mindre företag

För att hjälpa företag att utvecklas digitalt lanserar Telia ”IT-avdelning som tjänst” som vänder sig till företag från tio anställda. Tjänsten innebär att ett expertteam från Telia blir företagets IT-avdelning, med support, övervakning av företagets IT-miljö och ansvar för säkerheten. I tjänsten ingår också konsultation och utbildning.

– Mitt råd är att använda Telias expertteam för att se över och utveckla era digitala arbetssätt – hur kan ni frigöra tid och jobba smartare? 

Företaget kan också samla sina IT- och kommunikationstjänster i Telias unika tjänst.

– Traditionellt finns en uppdelning mellan IT och telekom, men teknikfrågorna flyter ihop allt mer. Det kan förenkla väsentligt att samla all teknik i ett avtal, tipsar Daniel Stark.

IT-avdelning som tjänst – så funkar det

Fakta: Telias digitala index

  • För andra året i rad har Telia gjort en undersökning som visar hur redo svenska företag är att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.
  • Undersökningen är gjord tillsammans med analys- och undersökningsföretag Nepa och bygger på svar från cirka 1000 företag runtom i Sverige.
  • Företagen har fått svara på frågor om automation, distansarbete, sociala medier och informationsflöden.

Är du redo? Gör testet här!

Redo är ett test från Telia på nio frågor som visar din arbetsplats digitala mognad jämfört med andra företag.

”Mindre företag riskerar att halka efter i utvecklingen – samtidigt som stora högdigitala företag fortsätter att effektivisera, investera och öka sin tillväxt”

DANIEL STARK, CHEF FÖR STRATEGI OCH AFFÄRSUTVECKLING SME PÅ TELIA

Bildtext
bildtext

Daniel Stark.

VIDEO: Prenumerera på en IT-avdelning

Annons - innehåll från Telia