4 skräckscenarier: Så drabbas ditt företag när nätet slocknar

Förlorade intäkter och sämre produktivitet. Obehagliga digitala säkerhetshål och försvårade samarbeten med både kunder och leverantörer. Ett instabilt nätverk kan vara förödande för de flesta företag.

Läs mer: Har du råd med dålig uppkoppling?

Att nätet fungerar helt utan avbrott är en förutsättning för de flesta företag. Men, ibland blir något fel och det kan få förödande konsekvenser för både den dagliga verksamheten och långsiktiga trovärdigheten. 

När analysföretaget Radar undersökte e-handelns förhållande till uppkoppling fick man ett skrämmande resultat: Redan vid en halv sekunds fördröjning i uppkopplingen minskade intäkterna med upp till 20 procent. Men det finns fler fallgropar för ditt företag när nätet går ner eller uppkopplingen svajar.

Här är 4 av dem:

1. Förlorade intäkter

Butiker utan uppkoppling kan inte ta betalt av sina kunder, och för enbart nätbaserade företag är det som att bokstavligen stänga butiken. I dag har nästan alla branscher delar av verksamheten online. Kunder är ofta rastlösa och går uppkopplingen för långsamt väljer vi snabbt en annan leverantör. Trots så lite som 100 millisekunders fördröjning riskerar intäkterna minska med 1 procent för e-handlare, visar rapporten ”The Enterprise Network Scenario” från Gartner.

2. Försvårat samarbete

Personliga möten i all ära; i dag träffar vi i allt högre utsträckning kunder och kollegor över hela världen via våra digitala kanaler. Men om den viktiga globala videokonferensen hela tiden hackar och bråkar äventyras förstås både samarbete och tidsplan – och resultatet stavas förstås: ineffektivitet. 

3. Säkerhet 

De senaste åren har belastningsattackerna mot svenska företag ökat med svindlande 500 procent. Cyberattacker blir allt vanligare, trots att Försvarets Radioanstalt redan 2016 varnade för att säkerheten inte är dimensionerad för hotbilden. Sedan dess har cyberbrottslingar med allt mer sofistikerade metoder kunnat ta över nätverk och lyckats komma runt företagens säkerhetssystem som ska skydda mot sabotage och förlust av information. Bara en sådan självklar sak som en utebliven programuppdatering kan få fatala följder. Därför är det lika viktigt att personalen får utbildning kring uppdateringar av nätverkssystem.

4. Produktivitetstapp

19 arbetsdagar per år och anställd går förlorade på grund av teknikstrul och svajiga uppkopplingar. Det visade en undersökning av Censuswide. Med andra ord: nästan en arbetsmånad försvinner, enbart för att mjukvaror inte uppdateras eller för att företaget använder ett dåligt designat nät. Rapporten ”Digital arbetsmiljö” från Arbetsmiljöverket visade också hur dålig uppkoppling även påverkar ner på individnivå. Problemet både stör och skapar stress i stunden, men kan även i förlängningen leda till ohälsa och sjukskrivning. Därför är dåligt utformade kommunikationslösningar och infrastruktur kring kommunikation inte bara irriterande, de kan också leda till allvarliga arbetsmiljöproblem. 

Läs mer i Telias trendrapport om hur du minimerar skadorna för ditt företag genom en trygg uppkoppling.

Nätverk som tjänst är Telias helhetslösning inom WAN, LAN/wifi, Internet, Cloud, Säkerhet och Tekniker. Företag kan få hjälp med hela sin nätverkslösning eller välja de delar som behövs för att passa just deras företags behov.

Läs mer: Har du råd med dålig uppkoppling?

Är du redo? Gör testet här!

Redo är ett test från Telia på nio frågor som visar din arbetsplats digitala mognad jämfört med andra företag.

Daniel Stark.

Det här är Telias
trendrapport

  • Uppkoppling är komplex – men måste fungera
  • Fokus på drift och underhåll – med risk att halka efter
  • Tre konsekvenser vid avbrott i nätet
  • Bristande säkerhet – ett hot mot uppkopplingen
  • Axla rollen som förändringsledare