Är du redo? Gör testet här!

Redo är ett test från Telia på nio frågor som visar din arbetsplats digitala mognad jämfört med andra företag.

Bildtext
bildtext

Så tänker svenska företag förändra arbetsplatsen efter pandemin

Minska kontorsutrymmet (hyra ut/flytta till mindre)

 • 1-9 anställda, 23 %

 • 10-49 anställda, 30 %

 • 50-500 anställda, 41 %

Använda kontorshotell

 • 1-9 anställda, 11 %

 • 10-49 anställda, 22 %

 • 50-500 anställda, 24 %

Förse de anställda med utrustning till hemmakontoret

 • 1-9 anställda, 18 %

 • 10-49 anställda, 25 %

 • 50-500 anställda, 23 %

Service till medarbetarna under pandemin

Vi har erbjudit de anställda möbler till hemmakontoret 

 • 1-9 anställda, 22 %

 • 10-49 anställda, 26 %

 • 50-500 anställda, 34 %

Vi har kört hem möbler eller hårdvara till medarbetarna

 • 1-9 anställda, 14 %

 • 10-49 anställda, 26 %

 • 50-500 anställda, 29 %

Vi har skickat hem presenter eller liknande

 • 1-9 anställda, 15 %

 • 10-49 anställda, 15 %

 • 50-500 anställda, 17 %

Källa: Telias digitala index 2021. För tredje året i rad har Telia tillsammans med analys- och undersökningsföretaget Nepa, låtit cirka 1000 företag (0-500 anställda, runtom i Sverige) uppskatta hur digitala de är. Rapporten handlar om digitaliseringsgraden inom fyra områden: automatisering, sociala medier, distansarbete och informationsflöde. Undersökningen gjordes i januari-februari 2021.

Vart tredje företag krymper kontoret: Så får ni nya hybridkontoret att funka

Vart tredje svenskt företag satsar nu på att minska kontorsytorna, enligt rapporten Telias digitala index 2021.
Hybridkontoret är här – där vi ibland jobbar på kontoret och ibland på distans. Men hur ska vi lyckas samarbeta på bästa sätt, och vad krävs av chefen?
Daniel Stark, chef för strategi och affärsutveckling på Telia, ger sina bästa tips.

Samla all it och kommunikation – här kan du boka kostnadsfri rådgivning

Pandemin har förändrat vårt sätt att arbeta – och kommer att påverka både var och hur vi jobbar på lång sikt, tror Daniel Stark, chef för strategi och affärsutveckling på Telia:
– Hemmakontoret är här för att stanna. Som anställd sparar du restid och kan jobba mer flexibelt, vilket inte minst unga medarbetare förväntar sig. Dessutom kan företagen minska sina lokalkostnader.

”Kontoret kan få en viktigare roll”

Hela 72 procent av de svenska företagen räknar med att medarbetarna kommer att jobba mer på distans efter pandemin än tidigare. Det visar rapporten Telias digitala index 2021, som varje år kartlägger hur långt svenska företag kommit vad gäller digitaliseringen.

Rapporten visar också att 33 procent av företagen (1-500 anställda) planerar för att minska kontorsytorna i höst, antingen genom att hyra ut platser eller flytta till mindre lokaler.
– 19 procent av företagen ser kontorshotell som ett alternativ och 22 procent tänker förse sina anställda med utrustning för hemmakontoret. Mycket talar för att kontorsytorna nu skalas ner. Samtidigt kan kontoren få en ännu viktigare roll som mötesplats för kreativa samarbeten, säger Daniel Stark.

Chefer bör uppmuntra självledarskap

På cheferna ställs nya krav för att leda bra.
– Du behöver vara extra lyhörd och kommunikativ för att ersätta det fysiska ”korridorsnacket”. A och O är att inte bara notera vad medarbetarna säger och skriver – utan att ta reda på hur var och en mår. Jag tror också på transparens: att informera extra mycket så att alla medarbetare känner sig involverade och trygga, oavsett var man sitter och jobbar.

Det blir oundvikligt att kräva ett visst ”självledarskap” av medarbetarna, menar Daniel Stark.
– Som chef behöver du stötta dina anställda på olika sätt. Vissa klarar att ta eget ansvar, andra mår bra av mer struktur. Generellt har svenska företag ett försprång här, vi har en arbetskultur där vi i grunden litar på våra anställda och vi detaljstyr inte som i många andra länder. Men vi måste ändå utveckla nya former för att mäta insats och engagemang, i stället för fysisk närvaro på kontoret.

Viktigt minska ”möteströttheten”

Användningen av de digitala samarbetsverktygen Teams och Zoom har exploderat under pandemin, visar Telias digitala index. Till exempel har andelen av de minsta företagen (upp till nio medarbetare) som använder Teams ökat från 16 till 43 procent.

Samtidigt har mindre än 25 procent av företagen i grunden förändrat sina sätt att jobba, visar rapporten.

– Vi har lärt oss att ersätta fysiska möten med videomöten, men vi är sämre på att utnyttja digitala flöden och samarbetsytor som underlättar jobbet mellan mötena.

Daniel Stark tycker sig se en generell ”möteströtthet” digitalt eftersom arbetsdagen tenderar att fyllas av videomöten.

– Vi behöver bli bättre på att samarbeta digitalt mellan mötena. Företag som lyckas med det har massor att vinna. Då kan vi också uppskatta våra möten mer.

Trend: Svenska företag samlar tekniken

En annan tydlig trend är att fler svenska företag nu samlar sin it och uppkoppling hos en leverantör. 42 procent av företagen har redan valt en sådan helhetslösning, och ytterligare 23 procent svarar att de är intresserade, enligt Telias digitala index.

– Tendensen är tydligast bland högdigitala och större företag – men även små företag har mycket att vinna på att se över sitt teknik-landskap och samla allt hos en partner, säger Daniel Stark.

Främsta vinsterna med att samla tekniken är mindre administration, lägre totalkostnad och enkelheten: att ha en leverantör att vända sig till, oavsett teknikproblem – något som blivit extra viktigt under pandemin då många jobbar hemifrån. Det här berättar företagen i Telias digitala index.
– Många företag lyfter också fram fördelen med att ha en partner att bygga relation och utvecklas med digitalt, berättar Daniel Stark.

Samla all it och kommunikation – här kan du boka kostnadsfri rådgivning

Annons — innehåll från Telia