Annons
DI Tema
2Secure

Informationssäkerhet sitter inte i datorn

Publicerad 19 september, 2017

– Informationssäkerhet handlar inte om virusskydd eller nya EU-direktiv, menar Markus Persson på 2Secure. Istället är beteende och eftertanke långt viktigare än hård- eller mjukvara.

Det finns en övertro på att IT-säkerhetslösningar erbjuder ett tillräckligt gott skydd mot att förlora skyddsvärda informationstillgångar.

– Nyckelfrågan är snarare hur människor i verksamheten själva arbetar aktivt med frågan, förklarar Markus. Inte bara IT-avdelningen, utan ledningsgrupp och de olika verksamhetsområdena. Det är först då de tekniska verktygen kan fylla sin funktion.

Markus varnar också för att förlita sig alltför mycket på EU-direktiv som ofta ligger så långt in i framtiden att bäst-före-datumet redan passerats innan implementeringen har ägt rum. Då är fortlöpande utbildning och egna insatser ofta att föredra.

– Vi hjälper företag att anpassa ledningssystem för informationssäkerhet. Det gäller allt ifrån awareness-utbildningar till övergripande ISO-certifieringar, avslutar Markus Persson.

Läs mer på: www.2secure.se