Annons
DI Tema
ABG Sundal Collier

Sektor-team och aktiv trendbevakning bakom framgångsrik M&A-rådgivning

Publicerad 4 oktober, 2017

Den nordiska investmentbanken ABG Sundal Collier erbjuder sina kunder finansiell rådgivning baserad på sektorsinriktad kompetens och väl genomförd omvärldsbevakning för respektive bransch. En generös partnerkultur genererar ett framgångsrikt nordiskt team och rådande konsolideringstrender inom bankens kärnområden har bidragit till att ABG Sundal Collier har ett rekordhögt inflöde av nya uppdrag.

– Vi sätter stort värde i att fånga upp trender som påverkar konsolidering och lägger mycket tid på att analysera framtida förutsättningar för affärsmodeller och förvärv inom våra branschområden. För att kunna agera som bollplank till våra kunder och ge rätt rådgivning gäller det att hänga med i utvecklingen för varje enskild kunds marknad och erbjuda gedigen sektorsexpertis. Den här framåtandan tillsammans med vårt breda nätverk är viktiga faktorer bakom firmans framgångar på M&A marknaden, säger Jonas Ström, ansvarig för Corporate Finance.

Digitalisering driver affärer
ABG har en stark position när det gäller M&A transaktioner och kapitalanskaffning på nordiska marknaden och deras företagsrådgivande team erbjuder tillgång till ett brett finansiellt och industriellt nätverk. Johan Lindén, vice ansvarig för Corporate Finance, beskriver en bank med nordiska team som skiljer sig från andra rådgivare genom sektorsbaserade arbetslag sammansatta utifrån branschkompetens i stället för geografiskt läge.

–  Våra kärnområden utgörs av fastighetssektorn, hälsa och sjukvård, detaljhandeln samt bolag med digitala affärsmodeller. Vi ser hur digitalisering och nya tekniska förutsättningar snabbt leder till fler och större M&A transaktioner inom dessa områden. Detaljhandeln genomgår revolutionerande förändringar genom ökad e-handel och nya villkor för inköp där förändringar i konsumentbeteende driver konsolidering både hos e-handelsbolag och traditionella detaljhandlare. Fastighets-och sjukvårdsbranschen genomsyras just nu av ett ökat behov av kvalitetskrav och stordriftsfördelar som också driver konsolidering och ger stora affärer. På basis av dessa trender ser vi en hög M&A aktivitet och vi har ett rekordhögt inflöde av nya uppdrag i våra kärnsektorer, säger Johan Lindén.

ABG har många återkommande kunder och Jonas Ström menar att det till stor del beror på bankens uttalade fokus på produktområde och goda kännedom om internationella trender, men också på en företagskultur som genererar skickliga och dedikerade medarbetare.

– Hälften av aktierna i företaget ägs av medarbetarna och vi erbjuder en chans att bli befordrad till partner även som relativt ung medarbetare. Den här partnerkulturen skapar en samhörighet och stark drivkraft att dra in och leverera bra affärer som gynnar både våra kunders och vår egen verksamhet, säger Jonas Ström.

Fakta:
– ABG Sundal Collier har cirka 250 anställda
– Hälften av medarbetarna är partners i firman
– Kontor finns i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, London, Frankfurt, New York och Singapore
– Börsvärde om c SEK 2.7 miljarder

Läs mer på: www.abgsc.se