Annons
DI Tema
BizView

Raka vägen ut i världen

Publicerad 19 september, 2017

BizView är ett modernt systemstöd som har tagit steget från den svenska till den globala marknaden. Bolaget utvecklar system inom verksamhetsstyrningens svåraste område - ekonomisk planering.

Det är svårt att sia om framtiden, säger de. Och bolag över hela världen söker konstant nya verktyg som kan förenkla och förbättra planering, rapportering och budgetprocesserna. Konkurrensen på marknaden gör att bolag snabbt måste kunna anpassa sin verksamhet efter ändrade förutsättningar, och då krävs dynamiska processer i arbetet med prognoser, budgetering och analys.

– Vår idé är att göra planering enklare och bättre. Många traditionella system kräver en tidsödande manuell hantering av data då dessa parallella systemen är svåra att koppla ihop och interagera. BizView eliminerar detta, och svarar på företagens behov av användarvänliga, snabba och flexibla lösningar för sin ekonomiska kontroll, översikt och planering, säger VD Oskar Kristiansen.

– Vi är en av de mest spännande programvaruleverantörerna i Norden, och tillväxten vi har sker nu i nya marknader och kunder från små till stora företag som Samhall och globala som Electrolux. BizView’s flexibilitet gör at det fungerar inom alla verksamhetsområden, både näringsliv, kommun och offentliga bolag.

– Att implementera BizView mot de traditionella systemen går mycket snabbare. Det är en betydlig besparing av både tid och pengar. Och till exempel tar det nu Samhall betydligt kortare tid att köra prognoser och budgetprocesser. Det betyder mer sparande.

BizView ger kunderna möjlighet att själva skapa unika lösningar och på det sättet reducera behovet av konsulter för tillpassning, modifiering och utbildning.

– Tillsammans med våra partners vill vi leverera Bizview med ett huvudsyfte: bättre planeringsprocesser för våra kunder. Detta tycker båda våra kunder och partners är det bästa utgångsläget för ett lyckat Bizview projekt, och vi lyckas alltid!

Läs mer på:

www.bizviewsystems.com

www.bizviewsystems.com/bizview-the-movie/

www.bizviewsystems.com/wp-content/uploads/2017/08/BizView_Product_Sheet.pdf