Annons
DI Tema
Borås stad

Självkörande godstransporter snart i Borås

Publicerad 19 oktober, 2017

Med projektet Autofreight testar Borås stad tillsammans med Volvo och fyra företag i Viared ett helt nytt transportsätt med långa, delvis autonoma, transporter.
– Vi tror att det är attraktivt för företag att etablera sig i en kommun som har en tydlig agenda, säger Sophia Strandberg Jonsson, näringslivsutvecklare på Borås stad.

Projektet är från början initierat av Volvo som ett rent forskningsprojekt. Främst ville man studera påverkan på trafiksäkerhet, godsflöde och miljö.

– Det finns många fördelar med autonoma transporter, förklarar Sophia. Bland annat innebär det ett minskat koldioxidutsläpp. En annan intressant aspekt är hur det påverkar chauffören att kunna vila i bilen under färd.

Intressant innovation
De fyra Viaredsföretagen som deltar är Ellos Group, Speed Group, Volvo Bussar och Kerry Logistics. Kerry Logistics är ett internationellt transportföretag med huvudkontor i Hong Kong.

– Vi tycker att det är en intressant innovation och vill gärna vara med och driva utvecklingen framåt. Framför allt är det viktigt ur ett miljöperspektiv, och vi hoppas att det kommer leda till betydande miljövinster, säger Torbjörn Hagberg.

Projektet innebär även ökat samarbete mellan företagen.

– Vi har alla ett antal containrar var. Nu ska vi samsas om dem och se till att de beläggs på bästa sätt. Att transporter körs autonomt är också något som vi kommer att se mer av i framtiden, säger Torbjörn.

Större samordning
Sophia Strandberg Jonsson bekräftar att projektet förutsätter en större samordning mellan företagen, som också får planera sina transporter på ett nytt sätt för att kunna kombinera hela in- och utflödet. När det gäller förarlösheten så är ett av projektets mål att utveckla teknik som gör att vissa valda sträckor på riksväg 40 kan köras autonomt.

– Men det kommer inte att finnas några självkörande fordon på riksväg 40 under projektets gång. Försöken med förarlösa transporter kommer istället att utföras på testbanan Asta Zero som ligger i kommunen, avslutar Sophia Strandberg Jonsson.

FAKTA
Borås stad färdigställer nu Viared västra industriområde på 80 hektar. Tre etableringar är klara och flera är i pipeline, men det finns fortfarande möjlighet att etablera sig här i direkt anslutning till de 120 företag som redan sysselsätter 5 500 människor i Viared.

Läs mer på: www.boras.se