Annons
DI Tema
Carnegie

Erfarna medarbetare ger mervärde till Carnegies kunder

Publicerad 4 oktober, 2017

Investmentbanken Carnegie rankas högst i Norden av kunder som anlitar M&A-rådgivare. Med ett team bestående av Nordens mest erfarna personer inom M&A och ett unikt nätverk inom nordiskt näringsliv sammanför Carnegie sina kunder med marknadens mest relevanta säljare och köpare. 

– Varje transaktion som genomförs innebär en utmaning och ju fler transaktioner en medarbetare har gjort desto bättre kunskapsbank kan vi erbjuda i våra team. Därför satsar Carnegie starkt på transaktionserfarna medarbetare och sektorexpertis. En skicklig rådgivare måste vara aktiv på marknaden, ha god kännedom om aktuella frågeställningar och vara väl insatt i vilka intressenter som betalar mest för tillfället, säger Erik Laestadius, Head of M&A på Carnegie i Sverige.

Nordens största team
Genom att profilera sig med nordens största team av transaktionserfarna rådgivare foku-serar Carnegie på att erbjuda den bästa rådgivningen på den nordiska M&A-marknaden. Erik Laestadius poängterar att för en investmentbank som Carnegie är M&A en del av kärnaffären. Det innebär att det finns ett naturligt affärsfokus för medarbetarna att identifiera rätt köpare och säljare.

Högst förtroende i Norden
Carnegie har varit flitigt anlitad rådgivare vid M&A-transaktioner och enligt TNS Sifos senaste kundundersökning rankas Carnegie högst bland finansiella M&A-rådgivare i såväl Sverige som i Norden. Lars-Erik Sjöberg menar att det höga kundförtroendet bottnar i både hur banken genomför transaktioner och det slutliga utfallet.

– Vi utmärker oss när det gäller komplexa och stora projekt men också genom våra personliga kontakter och ett unikt nätverk inom nordiskt näringsliv. Carnegie har en gedigen expertis när det gäller M&A-processer och egna branschexperter som adderar värde till kunden.

Köpare flyttar fram sina positioner
Carnegie är rådgivare och partner till både företag, statliga myndigheter och private equity-bolag och anlitas för allt från förvärv och sammanslagningar till avyttringar och re-kapitaliseringar. Några nyligen genomförda transaktioner inkluderar Palamons förvärv av Happy Socks, McDonald’s avyttring av sin nordiska verksamhet och försäljningen av hissleverantören Cibes Lift.

– Förutom vår interna kunskap om marknadens bästa intressenter samarbetar vi med utländska firmor som är ledande på sin respektive hemmamarknad. Våra bolag förvärvas ofta av en nordisk aktör men vi ser att internationella köpare flyttar fram sina positioner. Den nordiska marknadens höga tillväxt och politiska stabilitet gynnar det internationella intresset för nordiska företag och just nu råder till exempel ett högt köptryck från tyska bolag, berättar Lars-Erik Sjöberg, Head of Investment Banking på Carnegie.

FAKTA
Carnegie – Nordisk Investmentbank och marknadsledande inom Corporate Finance, Private Banking och Securities.

Carnegie har omkring 600 anställda fördelat på sju länder.

Carnegie grundades 1803.

Läs mer på: www.carnegie.se