Annons
DI Tema
Fabege – Foto: Ulf Hinds

Foto: Ulf Hinds

Chromogenics AB

Unika fönster ger globala miljövinster

Publicerad 16 november, 2017

ChromoGenics dynamiska glas tar smarta fönster till nästa nivå med högteknologiskt solskydd som ger stora energibesparingar och bidrar till en mer hållbar miljö. Efter över 20 års forsknings- och utvecklingsarbete har fönstren lanserats på marknaden.

ChromoGenics AB är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. ConverLight™ ger dynamiskt solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades försäljning och leveranser till fastighetsprojekt i Skandinavien.

– Fönstren är moderna, underhållsfria och funktionella. De är bra för miljön genom sina energieffektiva egenskaper, förklarar vd Thomas Almesjö.

Världsledande forskning
Tekniken har sin grund i världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet och gör kostsam luftkonditionering överflödig. Rummets fönster tonas ner för att stänga ute solvärmen och samtidigt behålls full utsikt genom fönstren. Överskottet av solvärmeinstrålningen kan reduceras med upp till 90 procent genom toningen i fönsterglaset.

– Vi människor behöver dagsljus och kontakt med omgivningen för att må bra. Utvecklingen inom arkitekturen visar att utvecklingen går idag mot mer fönster. Våra dynamiska glas ger fastighetsägare, arkitekter, byggbolag och aktörer inom glasbranschen kostnadseffektiva solskyddslösningar. Fönstren anpassas till sol-instrålningen utan behov av mekaniskt solskydd som skymmer sikten eller förändrar husfasadens utseende, framhåller Thomas Almesjö.

Grand Central Sundbyberg
ChromoGenics levererar dynamiska glas till Fabeges projekt Grand Central Sundbyberg. Projektet satsar på att uppnå kraven för miljöcertifieringen BREEAM-SE, nivå Very Good, där ChromoGenics dynamiska glas bidrar med förbättrad energieffektivitet och inomhuskomfort. Leveranserna inleds första halvåret 2017 och invigning av byggnaden sker andra halvåret 2018.

– Vi är stolta över att få vara en del av Fabeges projekt som ska certifieras enligt världens mest etablerade certifieringssystem för hållbara byggnader. ConverLight™ kontrollerar värme- och ljus-insläpp medan dagsljus och full utsikt till omvärlden behålls. Dessutom bidrar det till lägre driftskostnader samt miljöcertifiering av byggnader, vilket är högt på agendan idag för att uppnå de europeiska miljömålen om att reducera koldioxidutsläpp med 20 procent till år 2020, avslutar Thomas Almesjö.

Läs mer: www.chromogenics.com