Annons
DI Tema
Foto: Skellefteå kommun

Foto: Skellefteå kommun

ChromoGenics AB

Hållbart teknikval för optimal inomhusmiljö

Publicerad 17 november, 2017

ChromoGenics AB levererar ConverLight™ – dynamiska fönsterglas för reglerbart solskydd som skänker elever, skolpersonal och kommun en hållbar byggnad. Med ökad energieffektivitet och bättre inomhuskomfort.

BALDERGYMNASIET – VARS ÄLDSTA byggnadsdelar är från 1940 – har genomgått en omfattande ombyggnad och modernisering.

– Vi vill erbjuda elever och lärare moderna och attraktiva lokaler. ConverLight™ dynamiska glas valdes för att säkra energibesparing och undvika eventuella investeringar i kylanläggningar för fastigheten, förklarar Robin Söderlund, fastighetsförvaltare, Support och Lokaler, Skellefteå kommun.

Det var 2016 som Skellefteå kommun inom ramen för ett EU-projekt med sikte på energieffektivitet valde dynamiska fönsterglas. Ett produktval som i drift ger goda förutsättningar för miljöcertifiering av fastigheten.

– De dynamiska fönsterglasen bidrar till förhöjd inomhuskomfort och därmed kan effektiviteten och arbetsmiljön för elever och lärare förbättras, tillägger Robin Söderlund på Skellefteå kommun.

ConverLight™ kontrollerar värme- och ljusinsläpp, samtidigt som dagsljus och full utsikt behålls. Resultatet är sparad energi och en på samma gång behagligare interiör med förhöjt välbefinnande för personer som vistas i lokalerna. För fastighetsägaren – i det här fallet Skellefteå kommun – betyder ConverLight™ också lägre underhållskostnader.

– Vi beräknar att ConverLight™ kommer att minska våra underhållskostnader jämfört med de exteriöra solskydd vi tidigare använt oss av, säger Robin Söderlund.

Strategiskt teknikval
Som ett betydelsefullt bidrag till miljöcertifiering är ChromoGenics dynamiska glas ConverLight™ ett strategiskt teknikval på vägen mot en hållbar framtid och EU:s klimatmål 2020 om att minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent. Jämfört med 1990 års nivåer

– Det är inspirerande att Skellefteå kommun är med i ett tidigt stadium och har en tydlig agenda för en mer hållbar framtid. Vi är stolta över att få vara en del av detta projekt, säger Thomas Almesjö, vd på ChromoGenics.

Läs mer: www.chromogenics.com