Annons
DI Tema
Cognizant

Cognizant har sett finansmarknadens framtid

Publicerad 9 maj, 2017

Att förstå sina kunder på djupet för att kunna erbjuda bättre tjänster, är något som de flesta banker och försäkringsbolag lägger tid och kraft på idag. Men hur många tar hjälp av socialantropologer med psykologibakgrund som bor tillsammans med kunderna i veckor för att förstå deras livssituation och behov?

Svenska och nordiska banker överlag har varit ganska snabba med att erbjuda sina kunder digitala och mobila lösningar för transaktionsintensiva banktjänster. Fokus har främst legat på kundupplevelsen. Men i hur stor utsträckning kan man förfina kundupplevelsen utan att lära känna sina kunder på djupet?

Snabba pengar – och långsamma
Cognizants globala studie ”The future of money” visar på nödvändigheten av att ta hänsyn till kundernas hela livscykel. Traditionella banktjänster som betalningsuppdrag (”fast money”) interagerar med långsiktiga investeringar som bolån och pension (”slow money”); och de aktörer som är bäst på att nå sina kunder med information och rådgivning både vad gäller kort och lång sikt kan få ett näst intill ointagligt försprång.

– De riktiga utmaningarna ligger i att vara agil och flexibel trots att man sitter i en systempark som inte är byggd för att fungera så, säger Mats Johard som är chef för Cognizant i Sverige. Det är där spelare som vi behövs. Inte bara för att vi kan tekniken och har kundinsikter, utan också för att stödja bankerna och försäkringsbolagen i den kulturresa de behöver göra.

Världen kommer ikapp
Tidigare har det kunnat vara ganska stor skillnad på hur tekniskt mogen ett lands finansmarknad är, ställt mot andra. Men de klyftorna håller på att överbryggas på ett sätt som på sikt skapar en global marknadsplats för gränslösa tjänster och produkter.

– I flera kontinenter har länder hoppat över utvecklingssteg som vi har gått igenom i Norden, berättar Mats.  I vissa afrikanska länder till exempel tog mobile banking och e-payments fart långt tidigare än i många västeuropeiska länder. Att vi samarbetar med aktörer över hela världen gör oss väldigt väl lämpade att fylla alla tänkbara behov inför, under och bortom digitaliseringen.

Fakta
Cognizant har digitala bank- och försäkringslabb i Europa, Indien och USA, och erbjuder såväl lokal kompetens som regionala centra för att hantera agil utveckling och processhantering. Kunder ges tillgång till globalt innovationskapital och detaljkunskap om hur banker i andra länder och världsdelar hanterar digitala utmaningar.

Läs mer på: www.cognizant.se