Annons
DI Tema
DB Schenker

På jakt efter framtidens transportlösningar

Publicerad 19 oktober, 2017

DB Schenker är en av transportbranschens största aktörer och tar ett stort miljöansvar när det gäller framtidens logistik och hållbara transporter. Med ett aktivt miljöarbete och en förändringsbenägen inställning driver transportföretaget flera viktiga innovationsprojekt.

– Vi arbetar intensivt med att skapa framtidens hållbara transportlösningar. Transportbranschen står inför en stor förändring och det finns inte en tydlig väg att gå. Alternativen är många och vi på DB Schenker har ett stort ansvar när det gäller att hitta de bästa lösningarna både för en hållbar miljö och för att tillmötesgå kundernas allt högre ställda krav på leveranslösningar. I Sverige har vi kommit långt när det gäller att vara mottagliga för ny miljövänlig teknik och det främjar vår utveckling, säger Hanna Melander, Quality & Environmental Manager på DB Schenker.

Utveckling mot nya moderna fordon
DB Schenker deltar i och driver flera viktiga innovationsprojekt tillsammans med universitet, näringsliv och statliga myndigheter.

Linda Borgenstam, VD för konsultbolaget DB Schenker Consulting, beskriver en utveckling mot nya moderna fordon, bränslen som minimerar koldioxidutsläpp, bättre citylogistik och fler leveransmöjligheter för kunderna:

– Det händer mycket inom området för digitalisering och automation. Vi bedriver bland annat ett spännande projekt där avstånd mellan fordon minimeras med hjälp av automation, resulterande i minskat luftmotstånd och därigenom en bränslereduktion om 5-10 procent.

– Transparenta transporter där vi informerar konsument eller transportköpare om transportens miljöspecifikationer och chaufförernas arbetsförhållanden är ett annat område som prioriteras. Liksom en bättre citylogistik i storstäderna – ett område där vi bedriver ett uppskattat pilotprojekt i Göteborg för att minska trängsel och utsläpp i stadskärnan, säger Linda Borgenstam.

Är du på Logistik och Transportmässan i Göteborg?
Missa inte när Mats Grundius, VD Schenker AB, diskuterar framtiden tillsammans med andra tunga beslutsfattare i branschen. ”Megatrender ritar om transportlandskapet” 7/11 kl. 09.30-12.00.

Läs mer på: www.dbschenker.se