Annons
DI Tema
Dewire

Dewire - tar idé till digital tjänst

Publicerad 19 september, 2017

Alla branscher berörs av IT och mobila lösningar får en allt viktigare roll i samhället, såväl bland företag som myndigheter och organisationer. IT-konsultföretaget Dewire är specialister på kommunikationslösningar och utvecklar mobila tjänster inom en mängd områden. Bland kunderna finns allt från globala telekombolag till nationella vård- och handelsföretag.

– Digitalisering, innovation och nytänkande IT-lösningar är idag ofta en förutsättning för att behålla marknadsandelar. Bland Dewires kunder finns renodlade IT- och telekombolag  som vi arbetat med i över femton år men också företag från branscher som först på senare år börjat implementera digitalisering och ny teknik i sin verksamhet. Några av de sektorer där vi ser stor potential är vård, juridik, bank och detaljhandel, säger Dewires vice vd John Hägglund.

Från idé till digital helhetslösning
Dewire har lång erfarenhet av att utveckla och förvalta kommunikationslösningar. I många fall handlar deras uppdrag om att hjälpa kunder att gå från idéer till färdiga produkter och om att skapa digitala lösningar. Kunder inom mobil kommunikation står alltjämt för en stor andel där Nordens ledande telekombolag regelbundet använder sig av Dewires specialistkompetens när det gäller att skapa innovativa lösningar. De senaste åren har Dewire haft en kraftig årlig tillväxt och personalstyrkan utökas kontinuerligt för att möta en ständigt ökande efterfrågan inom bland annat molntjänster som Amazon Web Services (AWS) och videolösningar.

– Just nu är videokommunikation i olika former ett stort och viktigt segment för många av våra kunder. Vi har lång erfarenhet av att integrera befintliga system med ny teknik och inom det här området finns enorma utvecklingsmöjligheter. En digitaliseringsprocess kräver ständig uppdatering och förändring. Förändrad strategi, förändrad affärsmodell och inte minst en partner som har kunskapen, tekniken och långsiktigheten för att kunna genomföra förändringen – vilket är vad vi erbjuder,  säger John Hägglund.

Fakta
Dewire är ett organiskt växande företag med kontor i Stockholm och Sundsvall. Företaget har 75 anställda och kunder i hela Norden. Bolaget grundades 1997 och har sedan dess uppvisat en kontinuerlig tillväxt.

Läs mer: www.dewire.com