Annons
DI Tema
Dynatrace

AI river barriärer för digital strategi

Publicerad 19 september, 2017

Idag påverkar den digitala transformationen varje avdelning och funktion inom ett företag – det är inte längre bara kopplat till CIO och IT-avdelningen. Företagsledare utmanas att utveckla sina företag till nästa nivå genom att koppla samman digital teknik med organisatorisk- och operativa affärsmodeller för att skapa innovation och nya sätt att driva tillväxten.


En färsk studie av Research Now visar att e-handeln i genomsnitt förlorar 12,5 timmar i veckan av digitala prestandaproblem, med stora intäktsbortfall som följd. Och detta i en bransch där IT är ett av de främsta konkurrensmedlen.* Verkligheten är minst lika oförlåtande för industriföretag, där varje produktionsavbrott kan resultera i förlorade affärer och miljontals kronor i uteblivna intäkter.

Automatiserar processer 
Den ökande komplexiteten i IT-system samt ökad innovationshastighet kräver operativa verktyg som kan användas i den nya eran av digital övervakning. Ett exempel på detta är Dynatrace AI-baserade monitoreringslösning som via Red Ocean Software hjälper kunderna att automatisera processer, accelerera innovationen och öka prestandan inom sina digitala processer och affärstransaktioner.

Hur Coop använder AI 
När den största butikskedjan för konsumenter i Danmark, Coop lanserade en ny lojalitetsapp stod mycket på spel. Precis som de flesta företag har Coop ett enormt komplext digitalt ekosystem med applikationer både i egna stordatorer och i molnet. Tack vare Dynatrace AI-baserade monitoreringslösning kunde Coop på lanseringsdagen av sitt lojalitetsprogram åtgärda problem automatiskt i infrastrukturen innan det orsakade påtagliga störningar i Coops verksamhet och kunderna blev därmed inte påverkade.

FAKTA
Dynatrace är idag världsledande inom sitt område, och med 15 års erfarenhet samt en ansenlig kundbas är Red Ocean Software Nordens bäst lämpade leverantör tack vare sin ledande kompetens.

Läs mer på: www.dynatrace.com
Red Ocean Software: 08-678 00 88