Annons
DI Tema
Energi Försäljning Sverige

Portföljförvaltning skapar framgångsrika elaffärer

Publicerad 22 november, 2017

För många företag är elmarknaden förknippad med risker, svåra beslut och höga kostnader. Energi Försäljning Sverige har på 10 år vuxit till landets tredje största elhandelsbolag på företagsmarknaden, i en koncern med verksamhet i fem länder. En av deras starkaste produkter är portföljförvaltning som skapar framgångsrika elaffärer och minskade kostnader tack vare effektiv, kompetent och kundanpassad riskhantering.

Individuell portföljförvaltning – riskhantering med hög kvalitet
Energi Försäljning Sverige erbjuder individuell förvaltning. Portföljförvaltning handlar om att skapa ett optimerat kraftpris samtidigt som riskerna i marknaden reduceras. Riskhantering med hög kvalitet är Energi Försäljning Sveriges styrka. Johan Stenhammar, Energy Risk Adviser åt stora företagskunder, är en av medarbetarna som varit i elbranschen länge. Johan berättar hur det fungerar hos Energi Försäljning Sverige.

– Det stämmer verkligen att alla medarbetare är måna om att driva kundens affärer på ett effektivt och kvalitetsmässigt sätt. Vi har hög kompetens och snabba beslutsvägar, här finns en kraft att ständigt utvecklas.

– Dessutom har vi muskler till att utnyttja möjligheterna på elmarknaden och göra affärer på europeisk nivå tack vare våra internationella och aktiva portföljförvaltare fortsätter Johan. En portföljförvaltningslösning syftar till att prissäkra företaget gentemot framtida prishöjningar på elmarknaden. Energi Försäljning Sveriges portföljförvaltare är ständigt uppkopplade mot energimarknaden och bevakar, analyserar och diskuterar marknadsutveckling och prisutveckling.

Inköpsstrategi = framgångsverktyg
Energi Försäljning Sveriges grund är en unik riskbedömning och inköpsstrategi med ramar och rutiner för elhandeln. Mattias Hellberg, Portfolio Manager, berättar hur det fungerar.

– För att underlätta för en ny kund har vi delat in portföljförvaltning i olika varianter. Alla har sina fördelar och olika nivåer på riskbedömning. Vi utvärderar alltid vilket alternativ som passar företagets verksamhet bäst.

– Inköpsstrategin är viktig för den påverkar resultatet, det ska vara en bekväm risknivå samtidigt som möjligheterna till avkastning är god. Vi gör riskbedömning tillsammans med företaget för att ta fram en optimal och kundspecifik inköpsstrategi som inkluderar riskpolicy. Aktiv och individuell riskhantering passar alla företag avslutar Mattias Hellberg.

Förvaltarna är ständigt närvarande för kunderna. Med gedigna kunskaper och erfarenheter av vilka krafter som styr och påverkar elmarknaden och med deras kompetensstarka rådgivning är de till stor hjälp för Energi Försäljning Sveriges kunder.

Läs mer på: www.energi-sverige.se

Kontakta oss:
040-627 18 80
efs@energi-sverige.se

Följ oss på Linkedin: Energi Danmark Group