Annons
DI Tema
EyeOnId

Hur snabbt märker du att bolagets känsliga data har läckt på Internet?

Publicerad 1 september, 2017

Genom nyförvärvet av Tirsys, numera EyeonText, blir de proaktiva säkerhetslösningarna från Eyeonid både bredare och starkare. Nästa steg är att etablera en starkare marknadsnärvaro i Europa, mycket genom vikten av GDPR. 

I maj nästa år träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. Bland annat höjs kraven på hantering av personuppgifter – och på att ha vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att minimera skadorna av dataintrång.
– Frågan är inte längre om du blir hackad, menar Emely Claesson på Eyeonid. Idag är frågan när det händer, hur snabbt du upptäcker det och hur effektivt du hanterar det.

Förebyggande säkerhetsarbete
ID-kapning är idag Sveriges vanligaste bedrägeri och informationssamhällets infrastruktur gör det svårt att förhindra dataläckage. Trots detta finns goda förutsättningar att leva upp till de nya stramare EU-reglerna – om man accepterar problemets komplexitet och möter det proaktivt.
– Vår tjänst är ”First line of defence”, en brandvarnare för dina digitala uppgifter, säger Emely. Företag behöver ha vetskap om läckt data utanför sin egna brandvägg, något som en koppling till vår plattform bidrar med då den dygnet runt söker efter känslig information på obehöriga platser och larmar med risknivå samt rekommendation till åtgärd. Det ger våra kunder ett ansenligt tidsförsprång när det gäller förmåga att agera proaktivt för att reducera risk och erbjuda en säkrare kundrelation.

Avancerad textanalys 
Senaste förvärvet heter EyeonText, tidigare Tirsys och är baserade i Belgien. Personerna bakom bolaget har var och en ca 20 års erfarenhet av textanalys och textanalys möjliggör att vi blir ännu mer pricksäkra i vårt sökande efter läckta uppgifter och kan fortare lägga till nya sökobjekt. EyeonText kommer fortsatt erbjuda textanalysplattformen till tredje part som ett led i att bredda Eyeonid Groups erbjudande, säger Daniel Söderberg som är VD för Eyeonid Group.

Framtid
Kombinationen av Eyeonids och EyeonTexts tjänster skapar ett väldigt starkt erbjudande till marknaden. Potentiella kunder kan erbjudas färdiga VAS tjänster, API kopplingar som SDK av vår textanalysplattform för att bygga egna lösningar. Under våren har bolaget dessutom lagt stort fokus på att finna samarbetspartners som kan ta dem ut på den globala marknaden, något de lyckats väl med.
– Vi växer genom samarbetspartners, förklarar Daniel. Plattformen är extremt skalbar för att dels kunna hantera stora volymer men också för att ständigt kunna applicera nya objekt att söka efter. Vi fokuserar nu på att ta oss ut i Europa genom vår partner Match Maker Ventures, avslutar Daniel Söderberg.

Fakta
Eyeonid Group har sedan starten 2014 utvecklat en teknisk plattform för proaktivaID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig information (som till exempel inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer) konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Bolaget är noterat på Nordic MTF (NGM) som EOID MTF.

Läs mer på: www.eyeonid.com