Annons
DI Tema
HDR Partners

Hos HDR Partners möter entreprenörer erfarenhet, integritet och engagemang 

Publicerad 4 oktober, 2017

Ett stort fokus på tillväxtbolag har gjort M&A-rådgivarna HDR Partners till en ledande aktör vid försäljningar av privatägda bolag. Med över sjuttio genomförda transaktioner sedan 2005 är HDR Partners en av de mest transaktionsintensiva rådgivarna i branschen. 

HDR Partners arbetar med rådgivning till privatägda bolag i samband med företagsaffärer, med tillväxtbolag som största kundgrupp. Marcus Konstantino, projektledare på HDR Partners, betonar att värdeskapande rådgivning bottnar i lång erfarenhet, ett omfattande nätverk och ett unikt engagemang bland medarbetarna. Att fullt ut förstå kundens agenda och därifrån ha förmåga att optimera och skräddarsy en transaktion är avgörande för att få till en lyckad försäljning.

– Varje uppdrag är viktigt för oss och vi investerar enormt mycket tid i varje transaktion. Vi arbetar i dedikerade team och utbyter hela tiden erfarenhet och kunskap i varje enskilt projekt. Med över sjuttio genomförda transaktioner har vi lång erfarenhet av att driva framgångsrika försäljningsprocesser. Erfarenhet kombinerat med integritet innebär att vi alltid ger kunden vårt bästa råd, även om det inte nödvändigtvis leder till en transaktion där och då, säger Marcus Konstantino.

Tillväxtbolag inom teknologi, media, hälsovård och konsumentprodukter 
HDR Partners har specialiserat sig på M&A-rådgivning för tillväxtbolag inom ett begränsat antal sektorer. De viktigaste områdena är teknologi, media, hälsovård och konsumentprodukter. En djup sektorförståelse är en förutsättning för att kunna erbjuda bästa möjliga rådgivning i en transaktion poängterar Partner Carl-Sebastian Zadig.

– Vi har en god förförståelse för dessa sektorer och även om varje bolag och situation är unik, så återkommer normalt ett antal nyckelfrågeställningar. Eftersom de allra flesta av våra kunder gör sin livs affär, värdesätter de att ha någon vid sin sida som är rutinerad och kan förbereda dem på rätt sätt, säger Carl- Sebastian Zadig.

Ledande inom M&A-rådgivning 
– Övertid har vi byggt vår position som Sveriges ledande M&A-rådgivare till privatägda bolag inom teknologi, media, hälsovård och konsumentprodukter. På den svenska marknaden finns ingen annan aktör som genomfört fler lyckade försäljningsprocesser inom våra sektorer, eller har mer erfarenhet av att arbeta med tillväxtbolag. De senaste åren har vi sett ökad tillgänglighet på kapital på den nordiska marknaden samtidigt som det goda företagsklimatet har fött flera entreprenörsägda tillväxtbolag. Snow Software, Benify, Lin Education, Desenio, N365 Group och Happy Socks är utmärkta exempel på hur vi hjälpt framgångsrika tillväxtbolag att ta nästa kliv i sin tillväxtresa genom en ägarförändring, fortsätter Carl-Sebastian Zadig.

FAKTA
HDR Partners är en ledande M&A-rådgivare till ägare avseende företagstransaktioner. HDR Partners har varit rådgivare i samband med över 70 transaktioner och de kärnvärden som präglar verksamheten är erfarenhet, integritet och engagemang.

Läs mer på: www.hdrpartners.se