Annons
DI Tema
JP Infonet

JP Infonet: Dags att skaffa en GDPR-strategi

Publicerad 19 september, 2017

Har er verksamhet en tydlig strategi för ostrukturerad data? Jurist Hanna Kjellman pekar ut frågan som en av de största utmaningarna med GDPR.

I Sverige har vi haft ett omfattande undantag när det gäller behandling av ostrukturerade personuppgifter. Det gäller den typ av information som inte systematiskt finns registrerad och omfattar exempelvis e-post samt dokument sparade direkt på arbetsdatorer. Framförallt den stora mängd data som sparas via e-posthantering kommer bli en stor utmaning.
– GDPR innebär inte ett förbud att mejla personuppgifter, men som organisation behöver du ha rutiner och struktur för detta. Du behöver också ta fram en tydlig strategi för utgallring av e-post, vad som ska sparas och en motivering till varför, säger Hanna Kjellman, jurist och expert på GDPR hos JP Infonet.

Ger stöd hela vägen
JP Infonet är ett företag som specialiserat sig på att ge praktiskt juridiskt stöd hela vägen ut på verksamhetsnivå. Företaget hjälper dig inte enbart att förstå vad GDPR innefattar utan ger även stöd i hur förordningen ska tillämpas i praktiken.

Fakta
JP Infonet är ett svenskägt innovations- och entreprenörsföretag som kombinerar stora informationsmängder, juridisk kompetens och tekniska lösningar.

Läs mer på: www.jpinfonet.se