Annons
DI Tema
Kentor

Digital transformation i praktiken

Publicerad 7 november, 2017

Digitalisering handlar inte om mer tid vid skärmen utan om att effektivisera ett helt flöde. Ett exempel är processen med att söka glasögonbidrag som i sin digitaliserade form blev win-win för alla parter.
– Processen är nu smidig och tidseffektiv. Och i slutänden använder vi våra skattepengar klokare, säger Susanne Ribbing, vice affärsenhetschef på Kentor Sopra Steria.

2016 trädde en ny lag i kraft, som innebär att alla barn från 8 till och med 19 år har rätt till glasögonbidrag via sitt landsting. Eftersom detta är en lag så krävs ett myndighetsbeslut i varje enskilt fall.

– Under förra året fick hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i Stockholms Läns Landsting in nära 1 000 ansökningar per månad, via post, från föräldrar som sökt glasögonbidrag för sina barn. Arbetssituationen för handläggarna blev akut och man behövde hitta en lösning omgående, berättar Johan Svärd, arkitekt och utvecklare på Kentor Sopra Steria.

Smidigt och effektivt
Lösningen var att digitalisera hela flödet. Johan Svärd, som byggt lösningen berättar:

– Nu får optikern göra en del av arbetet så att förvaltningen kan fokusera på själva myndighetsutövningen. Handläggarna av myndighetsutövningen får systemstöd som kontrollerar om personen har rätt till glasögonbidrag eller om det kanske redan nyligen betalats ut ett sådant. Optikern fakturerar sina genomförda leveranser till myndigheten i systemet som nu betalas ut månadsvis till optikerföretagen istället för till varje förälder. Och optikern kan ge föräldern bidraget direkt vid köptillfället, vilket ger en bättre slutkundsupplevelse.

Går det att applicera detta projekt på andra områden?
– Ja, det finns hur mycket som helst att göra och det är hög tid att våra myndigheter tar klivet och vågar prova, säger Susanne Ribbing. Med digitalisering frigörs resurser och tid för att ta hand om de ärenden som verkligen kräver en manuell handläggning.

Fakta
Kentor är en del av Sopra Steria, en av de ledande aktörerna inom digital transformation i Europa. Koncernen har cirka 40.000 medarbetare i 20 länder och omsatte 3,7 miljarder Euro under 2016.

Den svenska verksamheten har 375 konsulter med kontor i Stockholm, Göteborg och S:t Petersburg.