Annons
DI Tema
KTH

Bostadsfrågan het fråga i ny kurs

Publicerad 15 november, 2017

KTH erbjuder kurser för yrkesverksamma inom samhällsbyggnadssektorn med brännande aktuella teman.
Den 18 januari startar den nya kursen Bostadsfrågan – aktuella perspektiv på en klassisk utmaning.
Forskare möter branschfolk med fokus på problem och lösningar.

Samhällsbyggnadssektorn har, genom Stockholms Byggnadsförening, initierat ett antal helt nya uppdragskurser på KTH med fokus på sektorns behov av kompetensförnyelse.

– Vi blev kontaktade av branschen och upplevde gemensamt att det fanns ett tydligt behov att röra sig över de traditionella gränser som grundutbildningen och de olika yrkesrollerna innebär, berättar Stellan Lundström, professor emeritus på KTH och ett välkänt namn inom området Fastighetsekonomi.

KTH tog, i samverkan med branschens yrkesverksamma, fram kurser med fokus på de aktuella problem som man gemensamt identifierade. Framförallt gäller det frågor som tydliggjorts de senaste åren i samband med den snabba expansionen av Stor-Stockholmsområdet. Utbyggnaden av bostäder och infrastruktur sker i ett rasande tempo och det synliggör behovet av kommunikation och samordning av bland annat planering, gestaltning, byggnation och förvaltning av det byggda.

I januari 2018 startar kursen ”Bostadsfrågan – aktuella perspektiv på en klassisk utmaning”. Där är det Erik Stenberg, arkitekt och lektor i arkitektur vid KTH som satt samman kursinnehållet. Deltagarna på kursen kommer att möta framstående praktiker och teoretiker. Föreläsningar, samtal och fördjupningar sker genom fallstudier i samtida och historiskt bostadsbyggande. Den tvärvetenskapliga och breda ansatsen ska ge deltagarna bättre verktyg och färdigheter att bidra till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling.

De kurser som ges är alla framtagna för att studera aktuella frågor i byggandet av staden. Kursen ”Resurseffektivt byggande” fokuserar på metoder och möjligheter att bygga hållbart och effektivt på både kort och lång sikt. Här är det forskare inom byggvetenskap som tagit fram kursinnehåll, som främst hanterar dilemman och beslut inom byggområdet. Kursen ”Komplexitet och konflikter i stadens byggande” startar den 9 mars 2018 och gick första gången våren 2017.

Som namnet anger diskuterar deltagarna problem och möjligheter i relationer mellan olika aktörer. Det kan handla om planprocessens effektivitet, om medborgarinflytande, om prioriteringar i stadsbilden eller om tillgänglighet och demokrati. I maj 2018 startar också ”Byggandets ekonomi, kalkylering och finansiering”, som även den gick första gången våren 2017. Kursen handlar i stort om att ge verktyg att tänka ekonomi i varje led i ett byggprojekt. Den ger övergripande tankemodeller och deltagarna räknar fram olika nyckeltal. På det sättet blir också ekonomi ett ”språk” att dela i samhällsbyggandet.

När arkitekter, planerare, byggexperter och ekonomer ska samverka i ett projekt krävs att man i alla fall delvis talar varandras språk. Mats Wilhelmsson, vice skolchef vid Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad förklarar varför KTH valt att satsa på denna typ av uppdragsutbildning.

– Samarbetet med Stockholms Byggnadsförening innebär en unik möjlighet för oss att skräddarsy kurser för att
möta brännande aktuella branschfrågor och utveckla ny kunskap tillsammans med erfarna deltagare i olika yrkesroller. Min uppfattning är att den här typen av utbildning är ett exklusivt men viktigt komplement till den grundutbildning KTH erbjuder. Vi kommer att få se ökade möjligheter till olika former av fortsatt ochfördjupat lärande under yrkeslivet.

Kurserna vänder sig till den som har minst tre års erfarenhet av arbete inom samhällsbyggnadssektorn. Det innebär att man till exempel arbetat med samhällsplanering, arkitektur, byggande, förvaltning eller annat i offentlig eller privat sektor, i första hand verksam på lokal eller regional nivå.

Info
KTH har, på initiativ av Stockholms Byggnadsförening, tagit fram kurser för vidareutbildning av professionella inom samhällsbyggnadssektorn. Kurserna ger vardera 7,5 högskolepoäng och går på halvfart, vilket oftast innebär hela fredagar samt examination genom ett projektarbete.

Kurslitteratur och lunch ingår i kursavgiften som betalas av arbetsgivaren. Snart startar kursen ”Bostadsfrågan – aktuella perspektiv på en klassisk utmaning”.

Läs mer på och anmäl via: www.kth.se/abe/byggastad

Besök oss på facebook: www.facebook.com/KTH

Följ oss på Linkedin: www.linkedin.com/edu/kungliga-tekniska-högskolan