Annons
DI Tema

Daniel Wahlström, Affärsutvecklingschef, och Merete Salmeling, chef Digitala kanaler & Innovation, på Landshypotek Bank

Landshypotek Bank

Anrik bank tänker nytt för bolånemarknaden

Publicerad 9 maj, 2017

Landshypotek Bank blir nu också bolånebank för husägare runt om i landet. Den anrika lantbruksbanken öppnar som ny bank för husägare med en digital bolåneansökan som sticker ut på dagens marknad. I den helt nya digitala lösningen kan kunden själv vara med och bereda sitt bolån och få besked i realtid.

– Att köpa sin bostad är ett stort beslut, men vi tror vi kan göra bolåneprocessen enkel. Vi hämtar nu exempelvis automatiskt information om fastigheten som ska belånas och ber kunden om kompletterande information direkt i ansökan. Som kund slipper man manuell handläggning och kompletteringar, säger Daniel Wahlström, Affärsutvecklingschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank är en annorlunda bank. 180 år på nacken men relativt liten och med tänk som ett startupbolag. Banken vilar på uppgiften för svenska jord- och skogsbruket, men bygger också nya kundrelationer digitalt. Efter att ha gjort sig av med gamla system och satt in helt ny IT-plattform öppnar sig nya lösningar och möjligheter både för banken och för kunderna.

– Dagens konsumenter är vana och förväntar sig en digital relation med sin bank. När vi bygger nytt slipper vi ta hänsyn till gamla system och processer och kan möta kunden där hon är. Vi tror det är en bra grund för en stark relation, säger Daniel Wahlström. Projektledare Merete Salmeling, chef Digitala kanaler och Innovation har haft flera testgrupper igång under projektet med digitala bolåneansökan. Personerna har utan förförståelse för ansökan klarat att bereda hela sitt ärende själv utan några problem.

Dagens konsumenter är vana och förväntar sig en digital relation med sin bank.

Daniel Wahlström

– Ett typiskt förfarande vi såg i testgruppen är att sökande sitter hemma vid köksbordet, öppnar ansökan och sitt bank-id medan medsökande lagar kvällsmat. Hen signerar, laddar upp lönespecifikationer, hämtar in uppgifter från Skatteverket online och eventuellt annat som man får besked om under processens gång och efter 10 minuter är det klart. Inte ett enda papper behöver letas fram och hen behövde inte använda hjälpchatten. Sökanden får besked direkt och behöver inte vänta på någon handläggare som påföljande vecka begär in extra uppgifter och ska bereda ärendet. Det enda som återstår är att vi godkänner, säger Merete Salmeling. Landshypotek Bank har tidigare öppnat nya digitala tjänster med gott resultat, bland annat digitalt sparande. I den nya bolåneansökan finns en tydlig och transparent prissättning och ett enkelt gränssnitt som av testgrupperna fått högsta betyg. Med detta öppnar man upp för en ny marknad – husägare utanför storstäderna.

– Vi ser till hela landet. Storstäderna är allt mer i fokus för andra banker. Men det behövs alternativ för kunderna även utanför Stockholm, Göteborg och Malmö, och vi har också möjlighet att erbjuda lån till allt fler. Våra kärnkunder inom jord och skog finns kvar och vi satsar parallellt för att bli också en ännu bättre bank för dem, säger Daniel Wahlström.

Landshypotek Bank
Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Kunderna i banken bidrar till att stärka de gröna näringarna och att vi alla därmed kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Banken erbjuder sparande för alla och sedan i våras bolån till husägare utanför storstäderna. Landshypotek Bank har närmare 170 medarbetare på 19 orter i Sverige.

Läs mer på www.landshypotek.se

Kort om bankens digitala lösning
• Landshypotek Bank presenterar en ny helt digital bolåneansökan på nätet.
• När kunden loggar in med sitt BankID och tar sig vidare i olika steg görs det automatiskt slagningar i alla system och kunden skriver direkt in kompletterande uppgifter.
• Kunden får sedan besked digitalt. Det görs på så sätt en beredning utan någon manuell handläggning.

Mer om hela landets bank hittar du på landshypotek.se
Mer om den nya bolåneansökan: landshypotek.se/bolan-till-hus
Följ Landshypotek Bank på Facebook
Följ Landshypotek Bank på Twitter
Se mer om banken för boende och företagande runt om i hela landet på YouTube.