Annons
DI Tema
LKN Industri

Global leverantör av automatiserade tillverkningsprocesser

Publicerad 12 oktober, 2017

På LKN kretsar allt kring automatiserade tillverkningsprocesser. Företagets kunder erbjuds skräddarsydda lösningar inom allt från kaross-produktion till montering. Med lång erfarenhet från fordonsindustrin har LKN skapat unika förutsättningar även för andra branscher.

– LKN har flyttat fokus i framtagning av produktionsutrustning från hårdvara och verktyg till ständig utveckling och kundnära utbyte av kunskap och information. Med hjälp av moderna CAD-program och programvaror för robotsimulering kan processflöden, åtkomlighet, ergonomi och cykeltid simuleras och kontrolleras tidigt i projekten – långt innan den första detaljen av utrustningen är tillverkad och installerad, säger Peter Bogren, marknadsansvarig på LKN.

Sköter hela kedjan av tjänster
Genom en flexibel projektstruktur och med ett väl uppbyggt nätverk av underleverantörer sköter LKN hela kedjan av tjänster från första layout till färdiginstallerad och produktionsfärdig utrustning. Företaget erbjuder tjänster inom alla områden från el- och mekanikkonstruktion till simulering, tillverkning, robotprogrammering och drifttagning i samband med produktionsstart.

– Genom att snabbt etablera en smidig och effektiv projektorganisation och att lära känna våra kunder och deras behov väl, hjälper vi kunder att bli mer produktiva. Deras framgång blir vår framgång. När det gäller automatiserad produktion vet vi vad vi talar om. Vi har hög teknisk kompetens och erfarenhet av att bygga ihop system till högeffektiva lösningar. Alltid inom tidplan, inom budget och med korta utvecklingstider, säger LKN:s VD Lars Karlsson.

FAKTA
LKN startades 1985 och är en av Sveriges ledande leverantörer av automatiserade produktionssystem.

Projektens storlek varierar från mindre celler till komplex liner för 250 milj.

LKN är på väg att bli en global leverantör och har för närvarande projekt i Sverige, Belgien, Kina och USA.

Läs mer på: www.lknindustri.se