Annons
DI Tema
Micro Focus

Hybrid IT skapar konkurrensfördelar

Publicerad 7 februari, 2019

Digital transformation ställer krav på löpande innovativ utveckling. Det gäller för företagen att tillvarata den mjukvaruinvestering som gjorts och samtidigt implementera ny teknik.

Genom att överbrygga befintlig mjukvara och data med ny teknik ger Micro Focus företag möjlighet att lägga fokus på att expandera och verka innovativt för att driva verksamheten framåt. Tidigare mjukvaruinvestering tas tillvara och data analyseras och hanteras enligt uppsatt regelverk. – Vi hjälper våra kunder att samla, hantera, analysera och förvara data på ett säkert sätt och hur de bör använda den för att skapa värde, säger Alex Ramirez, Security, Risk and Governance Strategist på Micro Focus.

Omvandlar risk till värde
En digitaliseringsprocess innebär många oförutsedda risker, risker som när de hanteras på rätt sätt kan omvandlas till konkurrensfördelar. I en digital transformation ligger det ett stort ansvar på företagen att hålla koll på identiteter, hantera och skydda data samt säkra applikationer. Micro Focus kan, med sin unika portfölj, säkerställa att regelefterlevnad och integritetskrav följs genom ett holistiskt och analysdrivet tillvägagångssätt.

– Vi tror att en utvecklad IT-säkerhet är nyckeln till att uppnå affärsresultat i digitaliseringsprocessen. Och vi lägger stort värde i att förstå våra olika kunders behov och företagssäkerhet. Med vår kunskap, erfarenhet och insikt skapar vi en optimal och säker miljö för våra kunders digitaliseringsarbete, säger Lars Nikamo, Security, Risk and Governance Strategist på Micro Focus.

Skapar konkurrensfördel
Micro Focus adderar nytt värde till verksamheten och löser de problem som kunden anser viktigast. Det unika för Micro Focus är hur de implementerar programvaran mot processer för att kunna agera på risk och regelöverträdelser i realtid, öka dataoperativ effektivitet och följa uppsatta tillsynsregler. – När vi får möjlighet att utveckla, underhålla, säkra och analysera, då adderar vi värde till vår kund. Ett exempel är minimerad arbetsbörda för när beslutsfattandet kan flyttas från IT till verksamheten, säger Alex Ramirez.

Fakta
Micro Focus har över 40 år i branschen och är stolta över att vara ledande inom Security, Risk & Governance och mjukvaruutveckling i Europa och världen. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att möta omvärldens krav på digitalisering och säker hantering av data?

Läs mer och kontakta oss