Annons
DI Tema
Public Partner

Ta ledningen och makten över digitaliseringen

Publicerad 7 november, 2017

Digitaliseringen av offentliga Sverige rymmer stora möjligheter. Trots det tycks det vara svårt att i praktiken åstadkomma de förändringar som krävs menar konsultbolaget Public Partner. Alla inser att en högre grad av digitalisering är avgörande för att på längre sikt klara av de samhällsutmaningar vi står inför. Ändå betraktas fortfarande digitaliseringsprocessen alltför ofta som en IT-fråga som delegeras till specialister. Det är fel väg att gå om man ska lyckas menar Malin Danielsson, konsult och delägare på konsultbolaget Public Partner:

– Digitaliseringen är en strategisk styrnings och ledningsfråga som kräver ägarskap, engagemang och uppföljning från den högsta ledningen i kommuner, landsting och regioner. Frågan är för viktig för att delegeras till staber eller stödfunktioner. Fokus måste istället ligga på hur ledningen vill utveckla verksamheten med hjälp av nya arbetssätt, digitalisering och ny teknik.

Många känner sig kallade när det gäller att prata om digitalisering utifrån ett omvärlds och trendspaningsperspektiv. Men få står kvar när ledningsgrupperna i kommuner, landsting och regioner behöver konkret hjälp med att förstå innebörden av detta och hitta möjligheter utifrån sina specifika utvecklingssituationer och behov.

– Det är dags att ta ledningen och makten över digitaliseringen på lokal nivå. Med verksamhetsutveckling, ökad servicenivå och rättssäkerhet som mål. Och med hjälp av engagerade medarbetare som tillsammans kan forma visioner och peka på innovativ verksamhetsutveckling. Utmaningen är att förenkla för användare, medborgare och medarbetare genom digitala lösningar och modern teknik. Att se maskiner och algoritmer som vänner i en framtid där människor, processer och teknik samverkar, menar Krister Högne, konsult, delägare och rådgivare i digitaliseringsfrågor.

Fakta
Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på främst offentligt finansierad verksamhet. Våra 17 konsulter jobbar för att stötta ledningar med kvalificerat konsultstöd så att de kan utveckla sin styrning och ledning och därigenom skapa goda resultat.

Läs mer på: www.publicpartner.se

Besök oss på facebook: www.facebook.com/publicpartner

Följ oss på Linkedin: www.linkedin.se/company/public-partner