Annons
DI Tema
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Vår vision – att vara nordens största fastighetsbolag för bostäder och samhällsfastigheter

Publicerad 15 november, 2017

En hög befolkningstillväxt och ökande antal äldre i Sverige leder till stora behov av moderna samhällsfastigheter. Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, beskriver en samhällsinfrastruktur där skolor och vårdboenden måste börja prioriteras i nybyggnation och förvaltning av fastigheter. Samhällsbyggnadsbolaget äger över 200 samhällsfastigheter i Norden och har genom sitt effektiva affärsupplägg och stora samhällsansvar på kort tid blivit ett av Nordens största fastighetsbolag.

– Många av dagens förskolor, skolor och vårdboenden byggdes under sjuttio- och åttiotalet och är i behov av att renoveras eller byggas om. Efterfrågan av nya bostäder diskuteras flitigt i media men att vi har eftersatta samhällsbyggnader, som inte är i skick att möta den ökade befolkningen och antalet äldre i samhället, pratas det tyvärr inte lika mycket om. Antalet personer som är över 80 år växer för varje år och detta är en grupp som snabbt behöver hållbara och välplanerade boenden. Situationen är akut, säger Ilija Batljan.

Effektiva lösningar och hög servicegrad
SBB äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Norden och har sedan starten våren 2016 snabbt blivit en viktig samarbetspartner till den offentliga sektorn. Genom att äga, förvalta, renovera och bygga fastigheter med ett stort samhällsengagemang möter de en stark efterfrågan av sina tjänster. Enligt Ilija Batljan är medarbetarnas mångåriga erfarenhet av fastighetsaffärer och ett stort nätverk i branschen viktiga anledningar till bolagets snabba tillväxt.

– Vårt intresse för att bygga en modern samhällsinfrastruktur i kombination med vår förmåga att bidra till bra affärer fyller ett tomrum på den nordiska fastighetsmarknaden. Vi äger allt från kommunhus och LSS-boenden till justitiedepartementets fastighet i Oslo. När det gäller boende för personer med speciella behov är vi störst i Sverige och här är det viktigt att bygga lägenheter i vanliga bostadsområden med vacker närmiljö, och inte institutioner. För oss är fastighetsförvaltning en kärnverksamhet – till skillnad från kommuner som av naturliga skäl inte kan lägga samma fokus på sitt fastighetsägande. Genom att samarbeta med ett 50-tal kommuner i Sverige bidrar SBB med värdefull kunskapsöverföring och effektiva lösningar mellan kommunerna. Just nu arbetar bolaget hårt tillsammans med Nyköping kommun med att utveckla området kring centralstationen.

– Att bygga kollektivtrafiknära är väldigt viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att erbjuda skolor och vårdhem med hög servicegrad och bostäder med bra pendlingsmöjligheter minimerar vi belastningen på miljön. En röd tråd i SBB:s verksamhet är att kombinera samhällsnytta med effektiva och högkvalitativa lösningar och det ser vi ett tydligt resultat av i Nyköping.

FAKTA
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB grundades 2016 av PhD Ilija Batljan. Bolaget äger bostadsoch samhällsfastigheter i hela norden med grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i Samhällsbyggnadsbolaget.

Läs mer på: www.sbbnorden.se