Annons
DI Tema
SEK Svensk Elstandard

SEK sätter standarden

Publicerad 19 september, 2017

För den som är delaktig i standardiseringsarbetet skapas ofta möjligheter att både påverka den tekniska utvecklingen och förbättra sin lönsamhet.

– Nästa stora steg för industrin och för samhället i stort är övergången till en mer komplett digitalisering, säger Thomas Korssell, som är vd för SEK Svensk Elstandard och själv har lång erfarenhet av standardiseringsarbete med industriell bakgrund.

SEKs arbete går hand i hand med regeringens strategi för nyindustrialisering av Sverige, som presenterades i januari i fjol. Frågan är om det finns ett bättre sätt att värna om sin marknadsnärvaro än att vara en del av standardiseringsarbetet medan det växer fram.
– I slutändan är det en form av säkerställande att de produkter man säljer, tillverkar eller handhar verkligen följer de krav och standarder som har satts upp. Så man är ute rätt i produktion och utveckling, avslutar Thomas Korssell.

FAKTA
SEK Svensk Elstandard är den svenska nationalkommittén av den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC (Comité Eruopéen de Normalisation Electrotechnique) och den internationella standardiseringsorganisationen IEC (International Electrotechnical Commission) som bildades 1906.

Läs mer på: www.elstandard.se