Annons
DI Tema
Semrén & Månsson

Arkitektens holistiska perspektiv - en förutsättning för framtidens byggande

Publicerad 15 november, 2017

Den svenska arkitektrollen behöver förändras. Kunskap om byggprocesser och ekonomi måste inkluderas i arkitektens arbete för att mer långsiktiga fastighetsvärden ska skapas. Det menar Magnus Månsson, arkitekt och grundare av Semrén & Månsson. Ett kontor som är lika engagerad i ekonomiska och tekniska förutsättningar som i formmässiga, och som gärna bygger i egen regi.

– Genom att komplettera vår kärnverksamhet med att vara byggherre får vi erfarenheter som vi har nytta av i nya projekt. En arkitekt som kan räkna och är insatt i fastighetsfrågor är framtiden och jag ser en trend där svenska arkitekter närmar sig den europeiska modellen och blir involverade i byggprocesserna på ett helt annat sätt än tidigare. En arkitektroll med större ansvar gagnar hela samhället och Semrén & Månssons vision är att ha ett holistiskt perspektiv på arkitektur, säger Magnus Månsson.

Semrén & Månsson har cirka 170 medarbetare och kontor i Göteborg, Stockholm, Ryssland och Polen. Kontorets projekt omfattar allt från stora vårdbyggnader och hotellkomplex till studentlägenheter. Att verka i Ryssland och Polen menar Magnus Månsson tillför en omvärldsblick som förstärker kontorets tankegångar utanför den svenska boxen.

– Den ryska marknaden ger helt andra förutsättningar och volymer än den svenska. När ett bostadsområde räknas som stort i Sverige omfattar det två hundra lägenheter medan det i Ryssland rör sig om två tusen lägenheter. Ryssland är en expansiv marknad med ett stort behov av internationell stadsplanering och modern arkitektur, och det ger oss infallsvinklar och lärdomar även på övriga marknader.

Intäkter och utgifter lika viktiga Magnus Månsson poängterar att en arkitekt inte endast kan ha ekonomisk kunskap kring ett byggprojekt. För att skapa ett hållbart byggande och vara beställarens bästa rådgivare måste långsiktiga intäkter i form av fastighetsvärden, upplevelsevärden och samhällsvärden också tas med i den ekonomiska kalkylen.

– När vi bestämde oss för att bygga våra första hyresfastigheter, som stod klara i Göteborg 2013, var en långsiktig syn på förvaltningen viktig. Genom att verka som både arkitekt, byggherre och förvaltare kunde vi rationalisera den inledande fasen i byggprocessen avsevärt. Form och ekonomi går hand i hand i alla byggprojekt och även mjuka värden som exempelvis vackra grönområden i närhet till bostäder måste tas med i beräkningen.

– Hyresfastigheterna på Danska vägen i Göteborg var startskottet för kontorets fastighetsbolag. Idag bygger vi bostäder både i egen regi och på uppdrag av kommuner och ”exemplets makt” är tydlig. Att vi tog det första steget och byggde 68 hyresrätter bevisar att vi behärskar hela kedjan, från ritning och finansiering till byggande och förvaltning.

”BYGGANDE ARKITEKTER” VAD ÄR DET?
– Det är ett nätverk som lyfter arkitektens roll som byggherre. Vi har gått från 3 till 33 medlemmar på två år och intresset för att anlita arkitekter som presenterar nya idéer för kvalitativt och kostnadseffektivt byggande är stort, framför allt hos kommuner.

Läs mer på: www.semren-mansson.se

Besök oss på facebook: www.facebook.com/semrenmansson

Följ oss på Linkedin: www.linkedin.com/company/semren-&-mansson