Annons
DI Tema
SPP

Hållbara bolag är framtidens vinnare

Publicerad 9 maj, 2017

Nu behöver man inte välja mellan hållbarhet eller avkastning – det går att få både och. Efterfrågan på att investera i bolag som är en del av det gröna skiftet ökar.
– Vi investerar i lösningen, det vill säga i de bolag som direkt bidrar till det gröna skiftet, samtidigt som vi håller nere koldioxidfotavtrycket, säger Andreas Poole förvaltare av SPP Sverige Plus. SPPs nya PLUS-fonder är indexnära fonder som placerar i bolag med hög hållbarhetsrating. Fonderna är inte ens ett år gamla och intresset för fonderna är mycket stort. Att fonderna är fossilfria är en av de främsta orsakerna till framgångarna.

– Vi har arbetat systematiskt med hållbarhet i över 20 år och ser att efterfrågan ökar hela tiden. Klimatet är en av vår tids största ödesfrågor. Att vara med och bidra till lösningen har helt enkelt stor dragningskraft, säger Henrik Wold Nilsen, förvaltare för SPP Global Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus. Vad är egentligen en klimatsmart fond?

– Traditionellt har det byggt på att man tar bort det som är dåligt för miljön. Men vi går ett steg längre och investerar i det vi kallar lösningsbolag. Det handlar om bolag vars produkt är en del av lösningen, säger Henrik Wold Nilsen.

Det kan till exempel handla om mer effektiva värmepumpar eller förnybar energi som vind och solkraft.
– Vi investerar också i de bolag som säkerställer resurseffektiva processer för exempelvis vatten, utsläpp och avfallshantering. På så sätt bidrar placeringarna till en mer hållbar utveckling, säger Andreas Poole. Världens mest hållbara försäkringsbolag Under World Economic Forum i januari fick SPP/Storebrand ett prestigefyllt erkännande när koncernen placerade sig som nummer två i världen på Corporate Knights lista över världens mest hållbara bolag och är därmed världens mest hållbara försäkringskoncern.

FAKTA
SPP Fonder är Sveriges femte största fondbolag med nästan 170 miljarder kronor under
förvaltning. Fokus är att skapa god avkastning till låga avgifter genom enkla och transparenta produkter. Alla fonder tillämpar hållbarhetskriterier.

Läs mer på: www.sppfonder.se