Annons
DI Tema
SSG

SSGs IoT-tjänst för cisternövervakning nu i drift

Publicerad 12 oktober, 2017

I nära samarbete med bland andra Microsoft, har SSG utvecklat en ny teknisk IoT-plattform (SSG Connect) för industrin. Den första praktiska tillämpningen togs i bruk nu i somras: en helt ny tjänst för automatisk cisternövervakning.

– Det har länge funnits ett marknadsbehov av leverantörsöverskridande lösningar, berättar tjänstechef Lena Wiig. Men det krävs struktur och standarder för att kunna dra full nytta av de stora datamängder som då blir tillgängliga.

Tidigare har många aktörer utvecklat lösningar för just sina produkter, vilket bland annat har lett till låsta IT-miljöer som gjort både användande och underhåll mer komplicerat än nödvändigt.
– Med SSG Connect förbättras dessutom möjligheterna att utbyta data mellan kunder, leverantörer, transportörer och produkter, menar Lena Wiig.

Starkare värdekedja
Med den nya automatiska cisternövervakningen kan kemikalieleverantörer och inköpare ute på anläggningarna snabbt följa vad som händer i cisternerna.
– Kunderna får tillgång till en IoT-hub som är uppkopplad mot givarna i deras cisterner, förklarar Lena. Vår tjänst visar i diagramform data och kritiska beställningspunkter. Även leverantörerna får den inblicken, vilket förenklar deras arbete avsevärt.

Plattformen låter data hämtas på ett säkert, standardiserat sätt och bidrar till att automatisera beställningsrutiner, optimera logistik och öka såväl leverans- som miljösäkerhet.
– Det i sin tur innebär lägre kostnader för industrin, understryker Lena. Anläggningsägarna sänker kemikaliekostnaderna och leverantörerna optimerar sina transporter.

Ökad effektivitet
Målgruppen för den nya tjänsten är inköpare, kemikalietillverkare och transportörer.
– Vi har velat uppnå en effektivare kemikaliehantering inom svensk industri, säger Lena Wiig. Det här innebär en fantastisk effektiviseringsmöjlighet för hela basindustrin. Den stora styrkan med SSG Connect är att tjänsten är kopplad direkt till industrins processinformationssystem. Därför kan vi få ut produktions-, underhålls- och ekonomiska data.

I och med att det är en öppen plattform med standardiserade gränssnitt för att skicka och hämta data, kan andra utvecklare bidra med egna applikationer.
– Ju fler som utvecklar, desto fler kreativa lösningar kommer det att skapas. Vi får generella lösningar istället för privata. Det borde intressera alla parter, avslutar Lena Wiig.

Läs mer på: www.ssg.se