Annons
DI Tema
Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten - ett kunskapsnav för offentliga affärer

Publicerad 7 november, 2017

Värdet av offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till drygt en femtedel av landets BNP. Området är kraftigt reglerat och är föremål för ständig utveckling genom EU-direktiv, nationella lagar och praxis. Upphandlingsmyndigheten är en innovativ myndighet som ger stöd och råd till både upphandlande organisationer och leverantörer. Varje år besvarar organisationens jurister och specialister tusentals frågor från en mängd olika aktörer.

Sedan två år tillbaka har Sverige en särskilt inrättad myndighet som förmedlar kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Myndigheten består av en rad specialistenheter som hjälper berörda aktörer att tolka och tillämpa regelverket. Genom att bland annat ta fram vägledningar, webbutbildningar, filmer och enkla metodtips vill myndigheten dela kunskap och erfarenhet till en så stor målgrupp som möjligt. Myndigheten anordnar och deltar även i konferenser, seminarier och podcasts för att inspirera sina kunder.

Upphandlingsmyndigheten har en frågeservice där jurister besvarar frågor om allt från upphandlingslagstiftningen till mer praktiska frågor om inköpsprocesser och tillämpning av hållbarhetskriterier. Erika Hanses och Linnea Eriksson är två av myndighetens upphandlingsjurister och de beskriver en uppskattad service som besvarar en bred variation av frågor varje dag.

– Att göra affärer med det offentliga ställer krav på att parterna är väl införstådda och uppdaterade på området. Vi får både generella frågor kring vilka krav en upphandlande myndighet får ställa och branschspecifika frågeställningar om exempelvis hållbarhetsregler inom särskilda produktområden. Rättsutvecklingen och vilka frågor som aktualiseras i media påverkar också frågeställningarna. På senaste tiden har vi fått särskilt mycket frågor om säkerhetsskyddsavtal, offentlig samverkan och korruption, säger Erika Hanses.

Hållbara och effektiva processer
De flesta kunder som vänder sig till Upphandlingsmyndigheten är upphandlare eller leverantörer. Men myndigheten riktar sig också till beställare och beslutsfattare inom offentliga organisationer, samverkande myndigheter, journalister, medborgare samt till regeringen som är uppdragsgivare. Kunder når frågeservice antingen via telefon eller via en webbportal där de kan skicka in sin fråga online samt läsa tidigare frågor och svar. Intentionen med portalen är att den ska bli ett levande kunskapsnav där olika ämnen som berör upphandling kan samlas och diskuteras. Telefonsamtalen besvaras direkt och de skriftliga frågorna besvaras normalt inom två arbetsdagar.

– Vårt primära mål är att hjälpa och stötta våra kunder och underlätta för dem att utveckla hur de jobbar med upphandling och inköp. Vår vision är att verka för sunda offentliga affärer med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. Offentliga upphandlingar innefattar allt från mindre och enklare överenskommelser till stora och komplexa affärer. Ett generellt råd till alla upphandlande myndigheter och enheter är att arbeta strategiskt med upphandling redan tidigt i inköpsprocessen. Att lägga ner mer tid i början minskar risken för överprövning och ger utdelning på sikt, säger Linnea Eriksson.

Fakta
Upphandlingsmyndigheten är en myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Vi vill utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar.

Vår vision: Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Läs mer om oss på: upphandlingsmyndigheten.se

Kontakt: Vår frågeservice ger vägledning och rådgivning av generell karaktär inom exempelvis upphandlingslagstiftningen, hållbarhetskriterier eller praktiska frågor kring upphandlingsprocessen.

Du når frågeservice, måndag till torsdag mellan kl 9-12, på telefonnummer 08-586 217 01, alternativt kan du ställa din fråga till oss på webben: frageportalen.upphandlingsmyndigheten.se