Experten: Det kommer att avgöra framtidens affärer

Stora utmaningar och snabbare förändringar.
Men också nya möjligheter för verksamheter som sätter fokus på rätt faktorer.
– Det kommer att avgöra deras framtida affärer, säger Fredrik Hallenborg, nordenchef på Verizon.

Redan innan Covid 19 slog till pågick en förändring i hur och var vi arbetar. Världen och företagandet blir allt mer komplext, vilket kräver ett större samskapande och ett mer iterativt sätt att arbeta. Det pandemin gjorde var att tvinga företagen att snabba på omställningen till ett mer flexibelt arbetssätt. För att framgångsrikt navigera i det nya landskapet och ha en arbetskraft som arbetar effektivt på distans behöver alla verksamheter tänka nytt och innovativt. Fredrik Hallenborg tror till exempel att distansarbete är här för att stanna, men för att få det att fungera långsiktigt måste företagen ha ett antal faktorer i åtanke.

 

– För det första behöver man ett skalbart nätverk aktiverat av automatisering, såsom programvarudefinierat nätverkande och virtualiserade nättjänster, som är flexibla och kan stötta nya användarmönster utanför kontoren, säger han och fortsätter:

– Det är även viktigt att ha applikationer för samarbete, kärnverksamheter och support som är molnkompatibla. Sedan behöver du en stark och säker mobilansluting för att komma åt dessa applikationer, samt företagets WAN, för de som inte är molnaktiverade.

 

Eftersom företagen blir mer sårbara för cyberattacker när arbetet flyttas utanför kontoren, betonar Fredrik även vikten av att ha end-to-end-övervakning av nätverksprestanda, för att på så sätt upprätthålla kontroll, användarbarhet och säkerhet.

– Alla företag behöver även en zero-trust säkerhetsimplementering som stärker skyddet av känslig information utanför fysiska kontor. Eftersom vi på Verizon har näten har vi också analysmöjligheter. Vi ser hur flöden går och vi ser hur angreppen ser ut. Det gör att vi har bra förutsättningar att leverera effektiva säkerhetstjänster.

 

Slutligen behövs en slutanvändarmodell och en leverantörskedja som kan hantera toppar i efterfrågan, både när det gäller supportsamtal och behovet av bärbara datorer, surfplattor eller annan mobil enhet.

 

När fysiska relationer blir virtuella

Enligt Fredrik är den sista pusselbiten för att skapa framtidens arbetsplats människorna – och hur man behåller dem, och den mänskliga touchen, i kärnan av verksamheten. För företagsledare är kanske den viktigaste delen att få medarbetarna att känna sig engagerade och involverade.

– Det är vad som kommer att avgöra deras framtida affärer och huruvida de är framgångsrika. Anställda vänder sig till sina chefer för empati, försäkran och meningsfullhet, något som betyder att ledare behöver vara engagerade i vad som händer i realtid, och ses och höras. Det är extra viktigt när fysiska interaktioner istället blir virtuella.

 

Ett gemensamt fokus

Ur  Verizons perspektiv, har krisen fördjupat och intensifierat bolagets relation till både kunder och partners.

– Uppenbarligen behövde många av våra kunder snabbt förändra sin affärsverksamhet – vare sig det gäller att möjliggöra fjärrarbete eller bygga ytterligare distributionscentra eller ställa upp ytterligare kommunikationsfunktioner. Jag har varit mycket imponerad av hur Verizon-teamet har arbetat – vi har uppnått saker på dagar och veckor som normalt kunde ha tagit mycket längre tid att göra. En del av detta har handlat om relationerna vi har med kunder och partners, samt om det gemensamma fokuset på att få saker gjorda.

 

EXTERN LÄNK: Läs mer om hur du förbereder ditt företag för morgondagens utmaningar och möjligheter

 

Verizon

# Verizon är en av världens ledande leverantörer av produkter och tjänster för teknik, kommunikation, information och underhållning. Verizon har sitt huvudkontor i New York City och har en närvaro i hela Norden och finns i över fler än 150 länder runt om i världen.

 

# I mer än 25 år har Verizon tillhandahållit företag med värdefull infrastruktur och lösningar som gör det möjligt för dem att knyta an till sina kunder.

 

# Verizon erbjuder företag röst-, data- och videolösningar samt tjänster på sina prisbelönta nätverk och plattformar, samtidigt som de levererar mobilitet, tillförlitlig nätverksanslutning, säkerhet och kontroll till sina kunder.

 

# Med ett globalt nätverk och omfattande erfarenhet genomför Verizon regelbundet analyser och undersökningar kring trender och forskning inom it, information, nätverk, säkerhet och kommunikation.

 

# 2019 omsatte Verizon 131,9 miljarder dollar.

 

# Hans Vestberg är CEO på Verizon sedan 2018.

 

Dagens Industri
Ansvarig utgivare: Peter Fellman
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies