Så ska företagen klara utmaningarna med distansarbete

Över en natt ändrade covid-19 sättet vi arbetar på – och det står klart att framtidens arbetsplats är hybrid. Nu måste världens företagsledare hitta verktygen för att klara omställningen till ett virtuellt kontor.

Att arbeta på distans är ingenting nytt, utan har varit en trend det pratats om länge. Men innan pandemin drabbade världen var fortfarande det vanligaste att gå upp på morgonen och ta sig till en arbetsplats. Det som hänt nu är att arbete hemifrån blivit nästintill självklart för stora delar av alla kontorsarbetare.

 

Den tredje vågen

På Verizon menar man att det finns fyra vågor av distansarbete. I den första som ägde rum för cirka ett decennium sedan handlade det mycket om kostnadsbesparingar, den andra vågen är senare års utveckling och just nu är vi mitt inne i den tredje, skapad av covid-19. Den tredje vågen handlar om att klara av de stora praktiska utmaningarna med distansarbete och att upprätthålla varje företags förmåga att genomföra det dagliga arbetet. Det innebär främst att se till att tekniken fungerar och att alla medarbetare effektivt kan kommunicera med varandra, var än de befinner sig. Olika molntjänster liksom bra mjukvara för möten online kan här nämnas som viktiga.

 

Men i den kommande fjärde vågen, kommer även andra aspekter att bli avgörande. Där kommer man att behöva lösa utmaningar inom både teknik och det mellanmänskliga. Den sociala dimensionen handlar om att kunna locka nya talanger och fortsatt bidra till de anställdas engagemang på ett fruktsamt sätt. Här gäller det att kunna ersätta det som normalt sker i samtal i fikarummet eller i korridorerna. Att samarbeta med kollegor man inte känner sedan tidigare, kommer exempelvis inte alltid att vara enkelt. I denna våg kommer en ny uppsättning tekniker att ta form och implementeras, såsom bland annat artificiell intelligens och maskininlärning.

 

Dessa tekniker kan komma att användas för att se till så att distansanställda får tillgång till experter. Operatörer av callcenter behöver exempelvis en miljö där säkerhets- och datasekretessfrågor behandlas korrekt och lärare behöver ett sätt att övervaka tester och prov. Här står användarupplevelsen helt i fokus.

 

Utmaningen för företagsledare

Den unika uppsättning av utmaningar som en distansarbetande arbetsstyrka medför kräver att alla ledare inom en organisation arbetar tillsammans för att lösa dem. I det ingår bland annat att se över om infrastrukturen för fjärråtkomst är tillräckligt robust för att hantera de anställda som distansarbetar. Man behöver även se över om kärnverksamhetens applikationer är molnkompatibla, samt att de lösningar man har klarar av högre trafikvolymer när användare byter till virtuella lösningar. Sist men inte minst borde alla företag se till att deras virtuella kontorsmiljö är säker eftersom man redan ser en massiv uppgång i it-brottslighet sedan pandemin slog till.

 

Företagsledare bör titta på hur de skapar en nätverksarkitektur som gör det möjligt för dem att snabbt anpassa sig till den nya, flexibla distansarbetande världen.

 

– Distansarbete är inte längre en fördel, lyx eller bekvämlighet. Det är också mer än ett tillfälligt måste för alla verksamheter. Vi menar att ledare måste ta vara på detta avgörande tillfälle för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, säger Fredrik Hallenborg.

 

EXTERN LÄNK: Här kan du läsa mer om hur företagen ska klara utmaningarna

 

Dagens Industri
Ansvarig utgivare: Peter Fellman
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies