Annons – innehåll från Accenture

Det saknas tydlig ledare
inom miljöfordon

"

Två av tre bilköpare sätter hållbarhet främst och de är dessutom beredda att betala mer för en bil som drivs av annat än fossila drivmedel. Det visar en rapport från Accenture.
– Det är dags för bilindustrin att verkligen ställa om nu, de som väntar kommer att halka efter säger Sofia Donaldson, ansvarig för Accentures affärsområde Automotive and Mobility.

I många år har bilbranschen levt efter ett antal myter när det gäller hållbarhet. Man har trott att kunderna egentligen inte är så intresserade av hållbarhet, att bilar som körs på nya drivmedel är för dyra, och att klassiska bensinbilar är nyckeln till intäkter ett långt tag framöver.

Läs mer: Slå hål på myter om miljöfordon

Men de har haft fel. Enligt en ny rapport från Accenture – där 8 500 bilförare intervjuats på stora marknader som USA, Kina och Italien – är de här myterna just myter, och innehållet i dem är i princip helt obsolet. Istället visar undersökningen att hela 64 procent av bilförarna klassar sig själva som mycket bekymrade över miljön, och det gäller alla åldersgrupper och alla inkomstkategorier.

Sofia Donaldson.

– Det här visar att bilföretagens målgrupp är mycket mer hållbarhetsdriven än vad industrin har insett, säger Sofia Donaldson.

– Dessutom visar rapporten att även bland de konsumenter som själva säger att de inte bryr sig särskilt mycket om miljön är det en klar majoritet som hellre vill köpa en bil som drivs på nya bränslen nästa gång det är dags för dem att byta.

”Bilar som drivs av alternativa drivmedel är framtiden”

– Sofia Donaldson

Många beredda att betala mer

Rapporten visar också att väldigt många konsumenter är beredda att betala mer för en så kallad NEV (New Energy Vehicle) än för ett fordon som enbart drivs av fossila bränslen.

– Att ta fram nya drivmedel och fordon kräver stora investeringar i forskning och utveckling, men de här siffrorna visar tydligt att det finns en acceptans för att betala en premie för miljöfordon och bilar som drivs på nya bränslen, konstaterar Sofia Donaldson.

Och de här investeringarna behövs. För undersökningen visar också att konsumenterna anser att inget varumärke är ledande på marknaden när det gäller miljöfordon. 97 procent av de hållbarhetsmedvetna kunderna skulle inte tveka att byta till ett annat märke för att få en mer miljövänlig bil.

– Det här är både en piska och en morot för industrin. Eftersom det inte finns någon uttalad ledare gäller det att satsa, ta fram bra produkter och sprida kännedom om vad man erbjuder. Vi ser dessutom att bilkonsumenterna har en förvånansvärt låg lojalitet till varumärken så den biltillverkare som har något bättre att erbjuda har mycket att vinna. Och tvärtom, håller man tillbaka nu, finns risken att man förlorar.

Att miljöanpassa produktutbudet, blir dessutom avgörande för framtida försäljning, eftersom rapporten också visar att myten som säger att bensinbilar är avgörande för framtida intäkter en lång tid framöver också verkar vara felaktig. Närmare 73 procent av de hållbarhetsmedvetna konsumenterna säger att de kommer att föredra ett NEV-fordon nästa gång de byter bil, och 54 procent av de som inte bryr sig lika mycket om hållbarhet säger samma sak.

– Bilar som drivs av alternativa drivmedel är framtiden, och fordonstillverkarna måste förstå att de behöver ha en tydlig ”roadmap” för hur övergången till nya drivmedel ska se ut.

Fem myter om hållbara bilköp som spräcks av rapporten

  • Myt 1: få bilförare bryr sig om hållbarhet
  • Myt 2: bilar med förbränningsmotor är viktiga för framtida intjäning
  • Myt 3: hållbara fordon är för dyra
  • Myt 4: bilförare bryr sig mer om bekvämlighet
  • Myt 5: Tesla uppfattas som ledande när det gäller hållbarhet.

Behov av nya affärsmodeller

Men det är inte bara nya bilmodeller som behövs, det finns även ett behov av nya affärsmodeller.

– Det räcker inte att sälja bilar, utan framtiden är även att sälja tjänster. Alla behöver inte äga en egen bil, men alla har behov av transportlösningar. Biltillverkarna måste se över hela ekosystemet som kan utvecklas runt nyttjandet av bilen, och för att bli ledande är det både nya modeller som drivs av alternativa drivmedel och nya affärsmodeller som behövs.

Läs mer: Slå hål på myter om miljöfordon

Samtidigt kräver en övergång från förbränningsmotorn till andra drivmedel att en helt ny infrastruktur byggs upp, något som kräver politiska satsningar som kan ta tid att implementera. Trots det menar Sofia Donaldson att det inte är läge för bilindustrin att vänta och se vad som händer.

– Det är absolut inte läge att hålla tillbaka och tro att det finns gott om tid att vänta på politiska beslut. Bilköparna vill ha det här nu, och de är som sagt inte främmande för att byta till andra märken.

Förhoppningen från Sofia Donaldsons sida är att rapporten ska hjälpa industrin att tydligare få insyn i konsumenternas preferenser och att de ska inse att det är nu som gäller.

– Jag är positivt överraskad av den här undersökningens resultat. Att det fanns ett tydligt hållbarhetstänk bland bilköpare visste jag, men att en sådan tydlig majoritet vill ha hållbara bilar och är beredda att betala premium för det, och till och med är beredda att acceptera att bilen kanske inte har samma prestanda som annars, det gläder mig. Det finns hopp.

Fyra tips till fordonsindustrin

  1. Utveckla produktportföljen. Utveckla produktportföljen mot fordon som inte drivs av fossila bränslen, samt förbättra den digitala upplevelsen genom hela köpresan för att möta köparnas förändrade krav.
  2. Integrera hållbarhet. Integrera hållbarhet i hela kundens upplevelse, inte bara i fordonet.
  3. Förändra kommunikationen. Inkorporera hållbarhet i varumärket, och, allra viktigast, se till att kommunicera det.
  4. Omvärdera prisstrategier. Ta vara på marginalerna i försäljning och service som uppstår när kunderna är villiga att betala mer för hållbarhet.

Alla artiklar från Accenture

Här är områdena du ska fokusera på för att stärka företaget

Företagen hänger inte med: “Måste hitta en ny tillväxtmodell”

Bransch i omvandling: Det här krävs för partnerskap med den nya elkunden
Ny rapport: Tio trender som tvingar bankerna till snabba beslut i stora frågor
Nya siffror: ”Marginellt högre investering ger betydligt högre intäkter”
Det saknas tydlig ledare inom miljöfordon
Så skyddar du företaget bäst mot cyberkriminella
Molnet kan bli lika revolutionerande som webben