Annons – innehåll från Accenture

Kaos i försörjningskedjorna:

Här är områdena du ska
fokusera på för att
stärka företaget

"
När vi trodde att logistikkaoset efter pandemin inte kunde bli värre invaderade Ryssland Ukraina. Den perfekta storm i försörjningskedjorna som blivit resultatet kan komma att innebära en ackumulerad förlust för europeiska företag på 920 miljarder euro under 2023. Det visar en rapport från Accenture. Men genom tre fokusområden har företag möjlighet att gå stärkta ur kaoset.

Läs mer om försörjningskedjans framtid

– Först och främst är både pandemin och kriget i Ukraina mänskliga tragedier. Men de har också skapat en ketchupeffekt av problem och avslöjat brister i de globala försörjningskedjorna som många inte har velat se under de senaste decennierna.

Det konstaterar Fredrik Malmfors, nordiskt ansvarig för affärsområdet supply chain och operations på Accenture. I företagets rapport ”From disruption to reinvention – the future of supply chains in Europe” som publicerades på World Economic Forums årliga möte i Davos i maj kartläggs hur tidigare tillförlitliga försörjningskedjor helt har vänts upp och ner. Och det är framförallt inom fyra områden som problemen har uppstått: logistik, energi, materialbrist samt brist på kvalificerad arbetskraft.

– Vilket av de här områdena som skapar värst problem beror på vilken bransch företaget verkar i. I en energiintensiv bransch blir det självklart en väldigt akut situation när det är total obalans i hela den europeiska energimodellen.

För företag som är beroende av insatsvaror eller produktion i lågkostnadsländer på andra sidan jordklotet är de stora problemen i transportsektorn ett större hot.

Fredrik Malmfors, nordiskt ansvarig för affärsområdet supply chain och operations på Accenture.

– Vi har gått från ”Just In Time” till ”Just In Case”. Är man beroende av globala försörjningskedjor står man inför enorma utmaningar. Behöver du dessutom få tag i halvledare så är det ännu mer komplext.

Totalt räknar rapportförfattarna med att ett långdraget krig i Ukraina kan komma att leda till ackumulerade förluster för europeiska företag på 920 miljarder euro under 2023. Den normalisering av logistikkedjorna och tillgången på halvledare som man förut spådde skulle komma under andra halvan av 2022 beräknas nu inte ske före 2023, kanske inte ens förrän 2024.

Men, rapporten är inte bara dyster läsning utan lyfter också fram att företag, trots kaoset i försörjningskedjorna, har stora möjligheter att förändra och förbättra sin situation. Istället för att optimera varuflödet utifrån hur det kan generera kostnadsbesparingar och minska kapitalbindningen menar rapportförfattarna att det är tre helt andra områden som företag måste fokusera på för att komma på banan igen: motståndskraft, relevans och hållbarhet.

– Jag ska inte säga att det är slutet på konsumtion som vi känner den, men att vi går mot en annorlunda framtid i vissa branscher, det ser vi redan nu, och det måste företagen anpassa sig till.

”Vi går mot en annorlunda framtid i vissa branscher, det ser vi redan nu, och det måste företagen anpassa sig till”

– Fredrik Malmfors

Motståndskraft, relevans och hållbarhet

Det första området, motståndskraft, handlar om att förstå sin risk. Att kartlägga sina försörjningskedjor och sina leverantörer på flera nivåer, att jobba scenariobaserat och försöka förutse var problem kan uppstå, för att på så vis inse vilken förmåga företaget har att vara flexibelt och leverera även om det uppstår störningar på vägen.

– Det handlar om att nya faktorer helt plötsligt har ett värde. Man behöver ställa sig frågan om det verkligen är rätt att lägga alla ägg i samma korg, särskilt om den korgen är väldigt långt bort. Även om produktion närmare konsumenterna är dyrare, kanske det kan löna sig genom att skapa mer flexibilitet?
De här frågorna hänger ihop med det andra området: relevans.

– Ska företag kunna veta vad kunderna värderar högst måste de förstå dem och deras förväntningar. Idag möter företag kunderna i flera olika kanaler och det har skapat ett behov av att vara mycket mer kundcentrisk i försörjningskedjorna. Om fokus historiskt har varit på kostnadskontroll så kommer det framöver att behöva vara mer fokuserat på hur man kan sätta upp sitt varuflöde för att möta olika kundsegments förväntningar så effektivt som möjligt. Företag som ställer om och blir mer kundcentriska kommer ha en konkurrensfördel.

Och det i sin tur leder in på det tredje området: hållbarhet.

– Kunder och beslutsfattare tar frågan på allvar på helt nya sätt, och när vi bygger upp nya försörjningskedjor kommer det vara kritiskt att ta med i beräkningen. Det omfattar även hur man redan från början tänker cirkulärt när man utvecklar sina produkter, det vill säga hur produkten hanteras och återvinns när den inte längre används. De som som klarar det får definitivt en komparativ fördel.

Hur denna förändringsresa ska gå till är en öppen fråga, och väldigt branschberoende, men det finns en faktor som Fredrik Malmfors menar är gemensam för alla företag: vikten av att jobba datadrivet och analytiskt.

– Om man tar hjälp av de verktyg och den beräkningskraft som finns i molnlösningar i dag finns det enormt mycket ny teknik som gör att man väldigt snabbt kan få en bild av motståndskraften i de egna försörjningskedjorna.

Det finns dessutom digitala verktyg idag som kan koppla ihop de olika delarna av kedjan så att företaget får en helhetsbild i realtid.

– Det här är något många har önskat i många år, och det är en fantastisk möjlighet för att optimera sin situation. Vi ser fler och fler företag som implementerar så kallade ”kontrolltorn” som hjälper till att visualisera vad som sker men även över tid kan ge förslag på hur man hanterar problemen effektivast. Möjligheten att i realtid förstå vad som händer och effektivt hantera avvikelser är betydligt bättre idag än den varit historiskt och i slutändan leder det till ökad lönsamhet med lägre klimatpåverkan.

Läs mer om försörjningskedjans framtid

30 procent – så stor del av eurozonens förädlingsvärde är beroende av gränsöverskridande logistikkedjor

90 procent – så stor del av alla handlade varor transporteras sjövägen över havet

10 gånger – så mycket dyrare är det att skicka varor till sjöss idag jämfört med juni 2020

425 000 – så många lastbilsförare extra för tunga transporter skulle behövas i Euoropa

Alla artiklar från Accenture

Här är områdena du ska fokusera på för att stärka företaget

Företagen hänger inte med: “Måste hitta en ny tillväxtmodell”

Bransch i omvandling: Det här krävs för partnerskap med den nya elkunden
Ny rapport: Tio trender som tvingar bankerna till snabba beslut i stora frågor
Nya siffror: ”Marginellt högre investering ger betydligt högre intäkter”
Det saknas tydlig ledare inom miljöfordon
Så skyddar du företaget bäst mot cyberkriminella
Molnet kan bli lika revolutionerande som webben