Annons – innehåll från Accenture

Annons – innehåll från Accenture

Företagen hänger inte med: “Måste hitta en ny tillväxtmodell”

"
Två av tre konsumenter anser att företag inte svarar tillräckligt snabbt på deras förändrade behov. Nio av tio företagsledningar håller med: de klarar helt enkelt inte att förändra sin verksamhet i samma takt som behoven skiftar. Kanske kan en ny sång vara en del av lösningen på problemet?
Läs mer om hur du kan skapa tillväxt genom relevans

– Se på dig själv: vilka vanor har du förändrat de senaste två åren, vilka nya digitala tjänster och produkter som du inte trodde var för dig har du börjat använda?

Det är Ylva Wikström, Sverigechef på Accenture Song, som ställer frågorna, och hon behöver inte gå längre än till sig själv för att se förändringen på nära håll. Som så många andra har hon under pandemin börjat testa helt nya saker, förändrat matvanor, börjat köpa mat på nätet, jobbar hemma med barn i bakgrunden. Och hon är långt ifrån ensam.

Ylva Wikström, Sverigechef på Accenture Song.

– Frågade du folk för tre år sedan om det skulle funka att de jobbade hemifrån flera dagar i veckan hade de trott att du var tokig. Frågar du samma sak i dag är det en helt annan diskussion. Konsumenternas behov har förändrats avsevärt, men det stannar inte av, utan förändringen fortsätter.

Dessutom går det fort. I dag tar det inte lång tid efter att en ny tjänst eller produkt har introducerats på marknaden innan konsumenterna tycker att det är det nya normala.

– Tekniken och digitaliseringen spiller dessutom över mellan branscher. Det vi kan få i en sektor förväntar vi oss även i en annan, och vi vill ha det nu. Märker vi att Teams är svårt att använda i hybridmöten där vi vill kunna zooma in på deltagarnas ansikten, ja då undrar vi varför inte den funktionen finns där nu. Vi är definitivt inte beredda att vänta på den i flera månader.

Behov förändras snabbare än verksamheter

Resultatet? Företagen hänger inte med. I en undersökning gjord av Accenture säger nästan nio av tio företagsledare att både kundernas och de anställdas behov förändras snabbare än de hinner förändra sina verksamheter.

– Undersökningen visar också att det inte bara är pandemin som bidrar till det här utan även klimathotet. De yngre generationerna kräver en hållbar affärsmodell, och de undrar varför den inte är på plats redan nu. Ska företagen klara av att möta de här snabba förändringarna måste de hitta en ny tillväxtmodell som gör att de kan vara både kundrelevanta och driva hållbar tillväxt. Annars är de snart i samma situation som Facit eller Kodak var innan de gick under.

Att skapa nya tillväxtmodeller kan å andra sidan vara lättare sagt än gjort, eftersom det kräver att företagen går från att titta på enskilda förmågor till att vilja möta efterfrågan med mer integrerade lösningar för att kunna möta hela kunden, med alla dess behov.

– Det är en grundläggande förändring som kräver ett uppdaterat och fullt integrerat tjänsteerbjudande från företagen på ett helt annat sätt än förr.

Ylva Wikström nämner IKEAs kampanj Green Friday som exempel. För att vara relevanta för en ny generation valde IKEA i november 2021 att köpa tillbaka möbler från kunder, möbler som sedan kunde säljas begagnat, istället för att underblåsa shoppinghysteri på Black Friday.

– Det är självklart en positionering utifrån ett varumärkesperspektiv, men det är även en förändring i praktiken som involverar hela företaget. De har bestämt sig för att återföda sin idé, och är ett jättebra exempel på hur en återfödelse av varumärket måste avspegla sig i vad företaget faktiskt gör.

“Har sytt ihop det på ett nytt sätt”

Enligt Ylva Wikström är det här en förändring som fler företag kommer att bli tvungna att gå igenom framöver.

– Varumärkesstrategier har handlat mycket om vad företaget vill att folk ska tänka om varumärket, men det räcker inte längre. Gemene man förväntar sig att det syftet ska omvandlas i handling, och det tror jag är en större förändring än vad många företag inser.

För att hjälpa kunderna på den här resan har Accenture under de senaste åren gjort en rad uppköp inom kreativa branscher. Den här kompetensen har samlats inom Accenture Interactive, men fortfarande som relativt fristående enheter med egna varumärken. Nu däremot tas ett helhetsgrepp och hela Accenture Interactive byter namn till Accenture Song.
– Istället för att erbjuda våra kunder delar av helheten – till exempel varumärkesstrategi, automatiserad marknadsföring eller ny e-handel – vill vi återskapa oss själva och sy ihop all vår kreativitet, alla våra kompetenser till ett enda helhetserbjudande.

För kunderna innebär det att Accenture Song samlar alla de erbjudanden som tidigare fanns inom Accenture Interactive till en integrerad lösning.

– All den förmåga och spetskompetens som vi har haft innan finns kvar, men vi har sytt ihop det på ett nytt sätt för att vi ska kunna säkerställa att vi ger våra kunder det helhetstänk som behövs. På så sätt kan de i sin tur fortsätta att vara relevanta för sina kunder, sina anställda, och hela samhället.

Läs mer om hur du kan skapa tillväxt genom relevans

89 procent av ledningen på B2C-företag och 84 procent av ledningen på B2B-företag anser att deras kunders liv förändras för snabbt för att de ska hinna skapa relevanta erbjudanden i tid.

60 procent av konsumenterna har ändrat sina värderingar och livsmål fundamentalt under det senaste året (jämfört med 50 procent året dessförinnan).

2/3 av konsumenter upplever att företag inte reagerar tillräckligt snabbt på deras förändrade behov.

Alla artiklar från Accenture

Här är områdena du ska fokusera på för att stärka företaget

Företagen hänger inte med: “Måste hitta en ny tillväxtmodell”

Bransch i omvandling: Det här krävs för partnerskap med den nya elkunden
Ny rapport: Tio trender som tvingar bankerna till snabba beslut i stora frågor
Nya siffror: ”Marginellt högre investering ger betydligt högre intäkter”
Det saknas tydlig ledare inom miljöfordon
Så skyddar du företaget bäst mot cyberkriminella
Molnet kan bli lika revolutionerande som webben