Annons – innehåll från Accenture

Annons – innehåll från Accenture

Ny rapport: Tio trender som tvingar bankerna till snabba beslut i stora frågor

"

Banksektorn har under pandemin lyckats genomföra flera strategiska förändringar, framtvingade av restriktioner och ändrat kundbeteende. Nu visar en ny trendrapport från Accenture att effekterna av pandemin för in bankerna i en perfekt storm. Tio trender eskalerar samtidigt och tvingar bankerna till snabba beslut i stora frågor.

Se var möjligheterna finns – läs hela rapporten

Pandemi eller inte, hushåll och företag måste oavsett fortsätta att låna, spara och betala. I korthet, de måste fortsätta att vara aktiva bankkunder för att inte förlora hus och hem, produktion och tillgångar. Men när världen under pandemin minskade tillgången till de fysiska bankkontoren ställdes de här behoven inför en svår utmaning – hur utföra nödvändiga bankärenden när stora delar av banksektorn i stora delar av världen inte hade den infrastruktur som krävdes för att möta sina kunder digitalt och på distans?

Gunnar Wijkmark, ansvarig för banker inom Strategy & Consulting på Accenture.

– Det här blev en enorm katalysator för förändring inom hela banksektorn, säger Gunnar Wijkmark, ansvarig för banker inom Strategy & Consulting på Accenture.

– Personlig rådgivning var på många ställen först väldigt svår att genomföra, och branschen blev tvungen att forcera en digital övergång mycket snabbare än vad som var tänkt.

Och enligt rapporten ”Banking Top 10 trends for 2022” verkar det här bli långt ifrån en parentes.

– Kunderna tog till sig det här väldigt snabbt, tyckte att det var bekvämt och tidseffektivt att kunna ta ett bankmöte digitalt istället för att behöva åka in till kontoret, och nu är de inte så intresserade av att gå tillbaka till hur det var innan.

“Det är där möjligheterna finns”

Tvärtom har pandemin och de effekter den tvingade fram snarare accelererat tio trender som alla var för sig just nu skyndar på innovationsbehovet i banksektorn.

– Nu gäller det att bankerna lyckas hålla samma innovationshastighet som de tvingades skapa under pandemin, säger Gunnar Wijkmark.

– De måste fortsätta att utvecklas i samma fart eftersom det krävs fokuserad omställning på alla de tio områden som vi identifierar i rapporten. Det är där möjligheterna finns, och det är nu bankerna måste ta vara på dem.

Alla de tio trender som rapporten identifierar har var och en potential att bli en “game changer”, men trots att de alla är betydande är det några av dem som Gunnar Wijkmark menar kan vara extra viktiga för bankerna att ta hänsyn till.

– Till exempel den gröna omställningen. Det rör inte bara bankerna utan hela samhället och där måste bankerna nu ta ställning till om de vill vara med och driva omställningen eller om de bara ska ställa sig på sidan, se till att hålla sig till regelefterlevnad och rätta sig efter hur samhället ser på frågan. Den diskussionen kommer inte att försvinna utan den kommer snarare att öka i komplexitet och vikt, och då måste man veta vad man vill, trots att det här rör känsliga politiska frågor.

Bankerna måste ta tillbaka initiativet

Samtidigt är en stor del av bankernas kärnaffärer – betalningar, lån och sparande – under attack från nya fintechbolag. Därför menar rapporten att bankerna måste ta tillbaka initiativet över innovationstakten.

– Mycket av den innovation som har gjorts de senaste åren har gjorts av nya och mindre aktörer medan storbankerna har varit upptagna av att fokusera på effektivitet och regelefterlevnad. Eftersom så stora delar av bankernas intjäning nu utmanas av nya aktörer behöver bankerna bli bättre på att driva innovation snarare än att bara följa efter.

Ett område som Accenture arbetar mycket med är hur företag kan kombinera olika automatiseringsteknologier och även använda data och AI för att automatisera allt från kundmötet till bakomliggande arbete för att uppnå just effektiv och kundvänlig service.

– Vi ser stor potential inom området, men ser också utmaningar eftersom ägarskapet för olika delar ofta är uppdelat inom bankerna.

“Enkel vardag till ett rimligt pris”

Därmed inte sagt att bankerna behöver driva innovation inom alla områden, samtidigt.

– De behöver bli bättre på att välja ut de områden som de ser som viktigast och fokusera, annars blir det för mycket. Men för att göra det måste de samtidigt identifiera vilken roll de vill spela i samhället framöver.

Vad krävs då av bankerna för att ta vara på den här perfekta stormen och gå ledande ur den, snarare än frånsprungna? Enligt Gunnar Wijkmark gäller det att inse att även om det finns kunder som gärna vill ha den allra hetaste tekniken och är beredda att byta bank för den, så är den gruppen i Sverige för liten för att bygga sin affär kring.

– De flesta bankkunder vill ha en enkel vardag till ett pris de tycker är rimligt. Jag tycker att bankerna ska dra nytta av den styrka som ett bredare utbud innebär, och använda det för att med hjälp av ny teknik skapa lättillgängliga banktjänster, både automatiserade och personliga. Bankerna står inför en stor omställning just nu, och det är lätt att hamna i en situation där man vill göra allt men inte kan genomföra något, men tar man sig an de här trenderna på rätt sätt kan man både växa sin affär och jobba effektivare, samtidigt.

Läs mer om de tio trenderna

Tio trender som påverkar banksektorn:

  • Alla vill bli en super-app – ska banker samarbeta eller konkurrera med dem?
  • Hållbarhet på riktigt – hur ska bankerna förhålla sig till alltmer komplexa ESG-frågor?
  • Dags för innovation, igen – nya fintech-bolag tvingar bankerna till mer, snabbare innovation.
  • Avgifter som alla förstår – nya ”gratistjänster” dyker upp och tvingar bankerna att bli mer kreativa och transparenta i sin prissättning.
  • Digitala tjänster med ett varmt hjärta – kunder vill ha digitala möten, men också personlig service, samtidigt. Ny teknik behöver appliceras för att ge kunderna det bemötande de kräver.
  • Digitala valutor i din vardag – bankerna behöver förhålla sig till de nya möjligheter som skapas av kryptovalutor och digital centralbanksvaluta.
  • 100 procent automatiserat är det nya normala – det är dags att på allvar införa AI och “machine learning” i banktjänster och kombinera olika automatiseringsteknologier.
  • Betalningar varsomhelst, närsomhelst och hursomhelst – vi står inför en betalningsrevolution baserad på ny teknik.
  • Bankerna får fötter – rörligheten ökar och banker och deras konkurrenter letar nya marknader att gå in på.
  • Talangjakten tar över – konkurrens om arbetskraften ökar, och bankerna måste övertyga talangerna om varför de ska jobba just här.

Alla artiklar från Accenture

Här är områdena du ska fokusera på för att stärka företaget

Företagen hänger inte med: “Måste hitta en ny tillväxtmodell”

Bransch i omvandling: Det här krävs för partnerskap med den nya elkunden
Ny rapport: Tio trender som tvingar bankerna till snabba beslut i stora frågor
Nya siffror: ”Marginellt högre investering ger betydligt högre intäkter”
Det saknas tydlig ledare inom miljöfordon
Så skyddar du företaget bäst mot cyberkriminella
Molnet kan bli lika revolutionerande som webben