Annons
Innehåll från EnergiEngagemang

“Investera elstödet för att ta kontroll över ditt elpris i 30 år”

Nu är det bara en månad kvar som företag kan ansöka om statligt elstöd. Men istället för att använda pengarna för att täppa till hål i budgeten kan en mer långsiktig plan vara att investera i egen elproduktion, menar Tomas Lundgren på solcellsföretaget EnergiEngagemang. – På så sätt kan man ta makten över sitt elpris i över trettio år, och få lägre kostnader under lång tid, säger han.

Utnyttja ditt tak för att göra el genom solceller

Tidigare har svenska hushåll kunnat få statligt elstöd utbetalt. Men även företag i elområden tre och fyra, det vill säga de södra delarna av Sverige, kan ansöka om pengar som kompensation för förra  höga elpriser.

Stödet är inte villkorat, och Tomas Lundgren som är affärsområdeschef på EnergiEngagemang, påpekar att det här kan vara ett bra tillfälle att investera i egen elproduktion. Solceller har nämligen en livslängd på mellan 30 och 35 år, vilket gör att stödpengarna kan leda till lägre kostnader i flera decennier. Effekten av att installera solenergi ser man direkt i form av minskade elkostnader. Även vid väldigt låga elpriser hjälper solceller till att spara pengar – har man hög egenförbrukad solel sparar man in ca 66 öre/kWh bara på att slippa betala energiskatt och nätavgift, lyfter han fram.

– Du kanske inte kan bygga en anläggning som är tillräckligt stor för att täcka all din elkonsumtion, men du kommer i alla fall ta kontroll över en hel del av kostnaden. Solceller har inte heller några stora underhållskostnader utan är en anläggning som tuffar och går, så det är lätt att räkna på investeringens avkastning, säger han.

En solcellsanläggning höjer dessutom värdet på fastigheten som blir mer attraktiv och samtidigt hjälpa företag att nå sina hållbarhetsmål, konstaterar Thomas Lundgren.

– Ska vi nå klimatmålen i tid behöver vi investera i förnybar energi, och alla behöver dra sitt strå till stacken. I Sverige står solel än så länge bara för cirka två procent av energiproduktionen, medan man i Tyskland redan är uppe i mer än tolv procent. Södra Sverige och Tyskland har nästan samma förutsättningar så det finns en enorm potential i att bygga ut mer.

Vad krävs då av ett företag för att kunna bygga egna solceller? Första steget enligt Tomas Lundgren är att se över hela fastighetsbeståndet och börja med att plocka de lågt hängande frukterna.

– Om ni till exempel har stora takytor kan det finnas bra förutsättningar att investera i solceller. Det går också bra att bygga på mark, och har man oanvända ytor tycker jag att man ska passa på att använda elstödet för att ta vara på den energiresurs som faktiskt finns uppe i himlen.

För den som är intresserad av solceller rekommenderar Tomas Lundgren att kontakta hans eget bolag, EnergiEngagemang.

– Då bokar vi ett möte och så går vi tillsammans igenom era förutsättningar, till exempel er elkonsumtion, ert tak och er elanslutning. Sen presenterar vi en lösning som är skräddarsydd utifrån era förutsättningar och som tar hänsyn till både de ekonomiska och andra värden som solceller ger.

För att bygga solceller krävs det också en del förberedelser för att säkerställa att installationen går smidigt och att solcellerna fungerar optimalt.

– Här har vi en gedigen kompetens och långvarigt kunnande inom EnergiEngagemang där vi kan guida våra kunder rätt till en hållbar lönsam investering. Om ni är nyfikna skulle jag absolut rekommendera att ta kontakt så hjälper vi er från idé till en lönsam investering över tid.

Utnyttja din mark till att göra el genom solceller