Annons
Innehåll från EnergiEngagemang

Så mycket kostar – och avkastar ett solcellstak

Vad kostar egentligen en solcellsanläggning? Det traditionella svaret är att “det beror på”. Men nu finns ett enkelt sätt som snabbt ger företag en uppfattning om vilken investering som krävs för att på några månader omvandla en oanvänd yta till en passiv inkomst.

Så mycket kostar en solcellsanläggning till företag och industri

Det är ingen överdrift att säga att efterfrågan på solceller har fått ett rejält uppsving det senaste året. Elpriserna har stigit och energifrågan har hamnat högt på agendan såväl inom politiken som bland företag och privatpersoner.

– Intresset är jättestort bland exempelvis lantbrukare, företag och bostadsrättsföreningar, säger Jonas Weissglas, som är marknadschef på EnergiEngagemang, som säljer och utvecklar solenergianläggningar och energilager.

Han konstaterar att en av de första frågorna de brukar få är hur mycket det kostar att sätta solceller på ett tak. Tidigare har det inte varit helt enkelt att ge ett snabbt svar, eftersom priset beror på många olika parametrar.

– Det är naturligtvis mycket enklare att bygga solceller på en friliggande ladugård än på ett åtta våningar högt bostadshus mitt i en storstad, säger han.

Ger snabbt svar på vanligaste frågan

Dessutom beror priset på själva takets beskaffenhet. Det är enklare och därmed billigare att sätta solceller på ett plåttak än på exempelvis ett tegeltak. Ytans storlek har också en påverkan på priset, eftersom det påverkar hur många paneler man kan få in. Därutöver påverkar även vilken typ av solceller och växelriktare som kunden vill ha.

För att snabbt kunna ge potentiella kunder en uppskattning om vilka summor de behöver räkna med har EnergiEngagemang tagit fram en prismatris. I den listas takets storlek, den årliga produktionen, kostnaden för monteringen och den förväntade årliga avkastningen.

– Prismatrisen ger inte alla svar. Men den ger snabbt en första känsla för vilken investering som krävs och vilken återbetalningstid man kan räkna med. Det kan vara väldigt viktigt när man börjar fundera på de här frågorna, säger Jonas Weissglas.

Nästa steg, för de företag som vill investera i solenergi, är att en projektutvecklare kommer ut på plats och tittar på taken och elcentralen för att kunna göra en noggrann beräkning.

– På så vis får man ett gediget beslutsunderlag med rekommenderat materialval, förväntad produktion, avkastning och investeringskostnad.

Elstödet kan användas till solenergi

Innan sommaren började elstödet att betalas ut till företagen. Den som tänker långsiktigt kan investera stödet i en solcellsanläggning för att på så sätt få en bättre kontroll över elkostnaderna framöver, tipsar Jonas Weissglas.

– I snitt räknar vi med en avkastning på kapitalet på cirka tio procent. Då har vi inte tagit med i beräkningen de extrema elpriser som vi har sett de senaste åren.
Man kan också se en solcellsanläggning som en prissäkring. Ju mer el som du slipper att köpa in tack vare den egna solelproduktionen, desto mindre beroende blir du av elprisets fluktuationer.

– Jag skulle säga att har man taket, så är det inget att tveka på, eftersom det omvandlar en oanvänd yta till en passiv inkomst, säger Jonas Weissglas.

Så mycket kostar en solcellsanläggning till företag och industri